ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.


Type in English. Press Space to get it in ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ Press Ctrl+g to toggle between English and Kannada

ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2011

ಕನಸ ಕನವರಿಕೆ


ಕನಸ ಕನವರಿಕೆ..

ನಿದ್ದೆಯೊಳ್ ಅದ್ದಿ ಕಣ್ಣ,
ಕನಸ ಕಾಡ ಹೊರಟೆ,
ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ಗಿರಿ ಬಾನು,
ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಧಾರಿ ಜೇನು,
ಹೆಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಗುಡಿ ಗಂಟೆ
ಮದ್ಯೆ ಮೌನದ ಸುಳಿ ಸಂತೆ.

ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿತು ಗಿಳಿ
ಸ್ವಚ್ಚಂದದಿ ಹಾರುವ ಪರಿ.
ಮತ್ತೆ ಸಾಗರದ ತುದಿ 
ನೆನಪಿಸಿತು ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟದ ಗುರಿ.
ತುಳಿದ ಕಿರು ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿತು
ತಿರುಗಿ ತೊರೆದ ತಿರುವನು.

ಗೆಜ್ಜೆ ದನಿಯದು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿತು 
ಮತ್ತೆ ಸೋಜಿಗ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದಿತು.
ಹುಚ್ಚು ಬಾಳಿದು ಬಳಲಿ ಬೆಂದಿದೆ
ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸೆ ಲೀನವಾಗಿಸು 
ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಬಾಳ ತಳದಲಿ 
ಎಂದು ಕಂಪಿತು ಗುಡಿ ಗಂಟೆಯ ಎದೆ.

ಕಣ್ಣ ಮಿಂಚದು ನನ್ನೇ ನೋಡಿತು 
ಕನಸ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಸಿತು 
ಬಾಳ ಅಂಕುಶ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ
ನಿನ್ನ ಕನಸನು ಬೆಳೆಸಿ ತೋರಿಸು.
ಮತ್ತೆ ಕನಸಿಗೆ ಕನಸ ಕಾಣಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಕನಸನು ನನಸು ಮಾಡಿಸು.

-ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ.