ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.


Type in English. Press Space to get it in ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ Press Ctrl+g to toggle between English and Kannada

ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2011

ಗೃಹಸ್ತ....


ಗೃಹಸ್ತ....

ದೀವಿಗೆಯ ಹಿಡಿದು 
ಧಾರಿ ಹುಡುಕುತಲಿದ್ದೆ.
ಧಾವಿಸಿ ಬರುವರೇ 
ದೇವ ಕನ್ಯೆಯರು?
ಧಣಿವಾಗಿದೆ, ಹಸಿವಾಗಿದೆ.
ನಿತ್ರಾಣದ ಜೀವ,ಧಗೆ ಬಿಡುತಲಿದೆ.
ಧರೆ ಕಾಯುವ ದೊರೆಯೇ ,
ದಯೆ ತೋರಿಸೋ ಎನಗೆ.
ಒಂಟಿ ಬಾಳಿದು, ಜಂಟಿ ಮಾಡಬಾರದೇ???

ತುಂಟ ಹುಡುಗಿಯೋ, ತೊನ್ಡೆ ತುಟಿಯೋ,
ತೆಳ್ಳಗಿನ ಸೊಂಟ, ಓರೇ ನೋಟ
ಕೋಮಲ ಪಾದ, ನಿರ್ಮಲ ಮನ
ಮಿನುಗುವ ಹಲ್ಲು, ಮಿಡುಕುವ ಗಲ್ಲ
ಇದಾವುದೂ ಇರದಿರೆ ಅಡ್ಡಿಯು  ಇಲ್ಲ.

ಸನ್ನಡತೆ, ಸಂಭಾವಿತೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನಿಸು, ಚೂರು ಜಂಭ
ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು.
ಕಷ್ಟ ವಾದರೂ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುವೆ.
ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಒಂಟಿ ಬಾಳು??
ಗೃಹಸ್ತ ನಾಗಿಸು, ಗ್ರಹಣ ಓಡಿಸು.
ಸರಿ ಧಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಸಂಬಾಳಿಸು.

ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ