ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.


Type in English. Press Space to get it in ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ Press Ctrl+g to toggle between English and Kannada

ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2011

ಗುರಿ


ಒಂದು ಮುಂಜಾವಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಂಪರಿನಲ್ಲಿ 
ಸದ್ದು ಮಾಡುತ  ಮಗುವು ಕೇಳಿತಮ್ಮನ ಕರೆದು,
ಅಮ್ಮ.. ಅಮ್ಮ.. ಗುರಿ ಎಂದರೇನು?

ಮಗು.., ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರುವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ 
ಮರಿ ಹಕ್ಕಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಹರಿಬಿಟ್ಟು 
ಹಾರಿಸುವ ಗುರಿ.
ಕೆರೆ, ತೊರೆಯಲೀಜುವ ನೀರಿಂಗೆ
ಸಾಗರವ ಸಂದಿಸುವ ಗುರಿ
ಮಳೆ ಹನಿಯ ಇನಿಯಂಗೆ
ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಇಳೆಗೆ 
ಹಸಿರನುಡಿಸುವ ಗುರಿ.
ಮಗು ನಿನ್ನ ನಗುವನು 
ಮೊಗೆ ಮೊಗೆದು ಹೃದಯದಲಿ
ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡುವ ಗುರಿ.
ಹೇಳು ನಿನ್ನಯ ಗುರಿ
ಹೇಳುವೆನಾವುದು ಸರಿ.

ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ ಮಲಗಿಸಲು
ಬಿಡದೆ ಹಟವನು ಮಾಡಿ
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲೊಡಲೊಳು  ಬೆಚ್ಚಗೆ 
ಮಲಗುವ ಗುರಿ.
ಮೀಯುವ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ 
ನೊರೆಯ ಬೀಳಿಸಿ ಅಳುವ ನಾಟಕವ ಮಾಡಿ
ನಿನ್ನ ಕರೆದು ನೆನೆದು ನಲಿಸುವ ಗುರಿ.

ಎದೆಗಪ್ಪಿದ ಹೆತ್ತಾಕೆ ಕಣ್ಣಿರ ಕೊಳದೊಳಗೆ 
ಸಂತಸಾನಂದದಿ ತೇಲಿ,
ಮಿಡುಕೊ ಮಗುವಿನ ಗಲ್ಲಕಪ್ಪುಗೆಯ ನಿಟ್ಟು 
ಗುರಿ ಗೆದ್ದ ಗಿಳಿಹಂಗೆ ಹಿರಿಹಿಗ್ಗಿ ಹರುಷದಿ 
ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತ ಗೊಂಚಲ ಬೀಳಿಸಿದಳು. 

ಎಲ್ಲರಟ್ಟಿಸುವರು ಗುರಿಯ,
ಮರೆತು ಪ್ರೀತಿಯ , ನಗುವ ಭಾಷೆಯ.
ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ ತಿರುಗಿದರೆ  
ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಬುವುದು 
???????????
ಶೂನ್ಯ  ಸಂಪಾದನೆ.

-ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ.