ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.


Type in English. Press Space to get it in ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ Press Ctrl+g to toggle between English and Kannada

ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 2, 2014

ನೀ ಸುಳಿದಾಗ...ನೀ ಸುಳಿದಾಗ ನುಸುಳಿದ ಗಾಳಿ
ನನ್ನೆದೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ,
ಏದುಸಿರಿನ ಅನುಕಂಪ
ಬಿಡದೆ ಬಡಿತವ ಕಾಡಿ,
ನಿನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೊರಟಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ತಾಕಿಸು, ನಿನ್ನ ನೀಳ ಕೇಶದ ಗಂಧ

ನನ್ನುಸಿರಲದ್ದಿ ಹಿಡಿವೆ, ಬಿಡದೆ ಹೊರಗಿನ್ನೆಂದೂ... 

-ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ.