ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.


Type in English. Press Space to get it in ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ Press Ctrl+g to toggle between English and Kannada

ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 26, 2013

ಗಣರಾಜ್ಯ


ಗುಣಿಸಿ ಎಣಿಸಿ ರಾಜ್ಯವ 
ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದರು ದೇಶವ.
63 ಆಯ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ 
ಎಂದು ಸಿಗುವುದು ಶಾಂತಿ 
ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ .