ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.


Type in English. Press Space to get it in ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ Press Ctrl+g to toggle between English and Kannada

ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2013

ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ಕೋಳಿ (ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ)

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬoದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಮೃತ ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕoಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇನಾದರು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಸಮಾಜದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

"ಓಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ , ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ, ನಾರಾಯಣಯ ನಮಃ .. ಮಗಾ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ , ಆ ಸಣ್ಣ ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ್ ಕಾಣ್, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗ್ ಹಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ.. ಓಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ , ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ, ನಾರಾಯಣಯ ನಮಃ.... ಏ ವಾದಿರಾಜ, ಆ ದ್ಯನ (ದನ) ಗ್ಯಲಿತ್ತಲ ಮರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲ್ಲ್ ಹಾಕುಲೇ.. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಇವಕ್ಕೆ... ಓಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ , ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ, ನಾರಾಯಣಯ ನಮಃ..." ಸುಬ್ರಾಯ್ ಬಟ್ರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುರು ಆಪುದೆ ಹೀಂಗೆ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಟ್ಟಿ ಟೈಮ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗೆ ಎದ್ದ್ ಹಾರಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಗದ್ದೆ ಬದಿಗ ಹೋಯಿ ಆಗಿಗೆದ್ದಿ ನೀರ್ ಕಟ್ಟಿ  ಹಾಂಗೆ  ಅಗಿನ ಒಂದ್ ಸಲ ಕಂಡ್, "ಆ ಪಾಟಿ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕ್ರು ಅಗಿಯೆ ಎಳುದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕ್ ಯಂತಮಾಡುದ್  ..? ದೇವ್ರೇ ಬಲ್ಲ. ಈ ಸಲಿಯೂ ಬ್ಯಾಸಯಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಬಗ್ ಇತ್ತ್" ಮನಸಿನೆಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಮನಿ ಬದಿಗ ಬಂದ್ರ್. "ಹೆಣಾ, ನಾ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಹೋಯಿ ಸಲ್ಪ ಸಾರ ತಕಂಡ್ ಬತ್ತಿ, ಹಾಂಗೆ ಮೂಕಕ್ಕಂದ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮದ್ಯಾನ ಬಂದ್ ತನು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂದ್ ಹೇಳ್ .." ಅಂದೆಳಿ ಕೈ ಚೀಲ ಬಗಲಿಗ್ ಹೈಕಂಡ್, ಜೆಲ್ ಕ್ವಡಿ  ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬಟ್ರ್ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಹೊಯಿಟ್ರ್. "ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ನಂಗೆ round ಟಿಕ್ಲಿ, ಲಾಲ್ ಗಂಧ ತಕಂಡ್ ಬನಿ.." ಅಂದಳ್ ಮಗಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. "ಈ ಮಳೆಗ್ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ವರಿಗ್ ಹ್ವಾತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಜಯರಾಮಣ್ಣನ್ ಅಂಗಡೆಗ್ ತಕೋ, ಪತಾಸ್ ಮೇಲ್ 20 ರುಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದಿ ಕಾಣ್" ಪಂಜಿನ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕೈಯೇಗ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ , ಕ್ವಡಿನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೈಯೇಗ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬೈಲ್ ಮೇಲ್ ನಡ್ಕಂಡ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಬದಿಗ್ ಹೊಯಿಟ್ರ್.

                  


ಮೇಲ್ತಾರ್ ಬೈಲ್ ದಾಂಟಿ ಹಾಂಗೆ ಹ್ವಳಿ ಹತ್ರ ಹ್ವಾಪತಿಗೆ ಕರಿಯ ಹೂಂಟಿ ಮಾಡತ್ತ್ ಕಂಡ್ "ಹ್ವಾ ಕರಿಯ, ನಾಳಿಗ್ ನಟ್ಟಿ ಇತ್ತ್ ಮರೆ, ನಮ್ಮನಿ ಗ್ಯದ್ದಿ ನೀರ್ ಕಡಿಬ್ಯಡ, ಕಳ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ವರ್ಗ್ ಹ್ವಾತ್ತ್.. ನಿತ್ಯನ್ ಮನಿ ಗೆದ್ದಿ ಮೇಲ್ ಬೇಕರ್ ನೀರ್ ಕಡ್ಕೊ, ಗುತಯ್ತಾ ??" ಅಂದ್ರ್ ಬಟ್ರ್. "ಅಕ್ಕ್ ಮರ್ರೆ, ನಂಗ್ ಗುತ್ತಿಲ್ಯ, ಅದ್ ಹೌದ್, ಎಂತ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಹೋಯಿಟ್ರ್ಯಾ ??.." ಅಂದ ಕರಿಯ. "ಹೌದ್ ಮರೆ, ಸಲ್ಪ ಸಾರ ತಕಂಡ್ ಬಪ್ಪ ಅಂದೆಳಿ ಹೊಯಿಟಿ" ಅಂದ್ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಕಾಲ್ ಕಿತ್ರ್ ಬಟ್ಟ್ರ್. ಇಶ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಚಿಗೆ ಮೊವ್ವತ್ತನೆಗ್ ಅಗಿ ಬೆಟ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ್ ಸುಕೆತ್ನ ಗಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ್ಕಂಡ್ ಬೇಗೆ ಬೇಗೆ ಆಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕು ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಈ ಸುಕೇತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಪೂಜದ್ ದಿನ ಬಟ್ರನ್ ಕರುಕ್ ಬಂದ್ ಬಟ್ರ್ ಮಗಳನ್ನ ಹಾಡಿಗ್ ಕರ್ಕಂಡ್  ಹೋಯಿ ಕೈ ಚಳಕ ತೋರ್ಸುವತಿಗೆ ಬಟ್ರ ಮನಿ ನಾಯಿ ಬಂದ್ ಬೊಗಳದ್ದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ್ ಕಾಲ್ ತುಂಡ್ ಮಾಡ್ದನ್ ಇವ. ಇವ್ನಿಗೂ ಬಟ್ರ ಮನಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗು ಚಣ್ಣಕೆ ಲವ್. ಇವ್ರಿಬ್ರು ಒಂದೆ ಶಾಲೇಗ್ ಓದ್ದರ್. ಸುಕೇತ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಸೆಗ್ 3 ವರ್ಷ ಫೈಲ್ ಆಯಿ ಉಳ್ಕಂಡ, ಆ ಟೈಮೆಗ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಅಲ್ಲೀಗ್ ಬಂದಳ್. ಇವ್ನಿಗ್ ಮೊದ್ಲೆ ಓದೂಕ್  ಬತ್ತಿರ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ, ಅವ್ಳ ಹತ್ರ ಹೋಯಿ "ನಂಗೆ ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾತ್ಸ್ (ಗಣಿತ) ಹೇಳಿಕೊಡ್ತ್ರಿಯಾ ಶಾಲಿ ಮುಗ್ದರ್ ಮೇಲೆ.." ಅಂದೆಳಿ ಪೀಟಿಕಿ ಹಾಕ್ದ. ನಮ್ಮ ಸುಕೇತ ಜೀವ್ದೇಗ್ ಸಮ ಇದ್ದ. ದಿನ ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಗ್ಡಿಗ್ 2 ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಸ್ತಿದ್ದ. ಹೈ ಸ್ಕೂಲೆಗ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಪುಕೋಯಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹವಾ  maintain ಮಾಡಿದ . ಶಾಲಿ ಮಕ್ಕಳ್  ಎಲ್ಲ ಮನಿಗ್  ಹ್ವಾರ್  ಮೆಲ್ ಲವ್ tuition  ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ . "ಇವಳೆ  ಇದ  ಹ್ಯಾಂಗ್  ಮಾಡುದ್ ಮರತಿ . ನಂಗ್ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡುದ್ ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತ್ಯಾ ??..." ಹೀಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ತಾ  ಕೈ ಕೆಲಸ ಸುರು ಮಾಡ್ಕಂಡ ಸುಕೆತ . ಅಂದ್  ಹಾಂಗೆ ನಮ್ ` ಬಟ್ರ  ಮಗ್ಳ್  ಏನ್  ಪಾಪ್ದಳ್  ಅಲ್ಲ , ಅವ್ಳಿಗ್  ಅವ  tuition ಹೇಳುಕ್ ಕೇಂಡಾಗ್ಲೆ ಗುತಯ್ತ್ , ಇದ್  maths  tuition  ಅಲ್ಲಾ , love tuition  ಅಂದೆಳಿ. ಶಾಲಿ ಒಳಗೆ  ಸುರು ಆದ್ದ್  tuition ಹಾಂಗೆ ಹಾಡಿ  ಬದೆಗ್ ಮುಂದ್ ವರಿತ್. ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರ್  ಪ್ರಾಣ  ಕೊಡುವಷ್ಟು , ಪ್ರಾಣ  ಬಿಡುವಷ್ಟು , ಕಡಿಕೆ ಪ್ರಾಣ  ತೆಗುವಷ್ಟು  ಅಂಟ್ ಕಂಡ್  ಬಿಟ್ರ್ .

                              


ಮಳಿ(ಮಳೆ) ಹಾಂಗೆ ಚಣ್ಣಕೆ ಹನಿತಿತ್ತ್. ಬಟ್ರ್  ಮಣೂರು  ದಾಂಟಿ, ಹೋರಿ ಪೈರ್  ಹತ್ರ ಹ್ವಾಪತಿಗೆ ಮಳಿ  ಜೋರ್ ಅಯಿತ್. ಇನ್ ಯಂತ ಸಾವುದ್ ಅಂದೆಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋರಿ ಪೈರ್  ಹತ್ರ ಬೋಜುವಣ್ಣನ ಗೂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗ್  ಹ್ವಾರ್ . "ಯಂತ ಕಿಚ್ಚಿಡಿದ್ದ್  ಮಳಿ ಮರೆ , ಮನ್ಸ್ರ್  ಜಾತಿ ನ್ಯಡ್ಕ  ಹ್ವಪುಕ್  ಆಪುದಲ್ಲ , ಒಂದ್ ಗನ  ಚಾ ಹಾಕ್ ಮರೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕಂಡ್ " ಅಂದ್ರ್  ಬಟ್ರ್ ಬೋಜುವಣ್ಣನ ಹತ್ರ . "ಬನ್ನಿ ಬಟ್ರೆ ಒಳ್ಗೆ , ಮಳಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ತ್  ಬಂದ್ ಕೂಕಣಿ ಅಡ್ಡಿಲ , special  ಚಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ."ಅಂದೆಳಿ ಚಾ  ಮಾಡುಕ್ ಹ್ವಾರ್ ಬೋಜುವಣ್ಣ. ಜಗ್ನತಣ್ಣ  ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಶವ್  ಅವಲಕ್ಕಿ  ಜೊತಿಗೆ ಚಾ ಕುಡಿತ ಕುತಿರ್  ಅವ್ರನ್ನ್ ಕಂಡ್  ಬಟ್ರ್  "ಹ್ವಾ  ಜಗ್ನಾಥ , ಇವತ್ತ್ ಯಂತ ನಟ್ಟಿ  ಇಲ್ಯನ , ಆರಮಾಯಿ ಚಾ ,ತಿಂಡಿ  ತಿಂತಿದ್ದೆ..." ಅಂದ್ರ್ . "ಇಲ್ಲ ಮರ್ರೆ , ಮೂಕಕ್ಕ ತನು ಹಾಕುಕ್ ಹೂಗಿನ್ ಕೊನಿ  ತಕಂಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್ದಳ್  ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟಿಗ್  ಬಂದದ್ದ್. ಈ ಮಳಿ ಜಾಸ್ತಿ  ಆಯ್ತಲ  ಅಂದೆಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗ್  ಬಂದ್ ಕೂತಿದಿ . ನೀವ್ ಯಂತ ಮರ್ರೆ ತನು ಹಾಕುಕ್ ಹ್ವಾತಿಲ್ಯ , ಅಲ್ ಹೆಂಗ್ಸ್ರ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ ಕಾಯ್ತಿದ್ವೇನೋ ಅಂದ್ರ ಜಗ್ನಥಣ್ಣ. " "ಗ್ಯದ್ದಿಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ ತಕಂಡ್ ಹ್ವಾಪ  ಅನ್ದೆಲಿ ಬಂದಿ , ತನುಹಾಕುಕ್ ಮದ್ಯಾನ ಬತ್ತಿ ಅಂದೆಳಿ  ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳುಕ್ ನಮ್ ಮನಿ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕಿ ಬಂದಿದಿ, ಇಲ್ ಕಂಡ್ರ್ ಈ ಪಾಟಿ ಮಳಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲ ಮರೆ, ಗೆದ್ದಿ ಕಳ್ಕ್ ಪೂರ ಹೆರ್ಗ್ ಹ್ವತ್ತೇನೋ" ಅಂದ್ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಗಲಿ ಮೇಲ್ ಹಗೂರಕ್ಕ್ ಕೂಕಂತ "ಈ ಬ್ಯಾಸಯೇ ಬ್ಯಾಡ ಅಂಬಂಗ್ ಆತಿತ್ತ್, ಎಷ್ಟ್ ವದ್ಕಂಡ್ ಕೆಲ್ಸ  ಮಾಡರು ಕಡಿಕ್ ಕೊಚ್ಚ್ ಕೊಡುಕ್ ಅಕ್ಕಿ ಉಳಿತಿಲ್ಲ" ಅಂದ್ರ  ಬಟ್ರ್ ಬೆಜರೆಗೆ. "ಹೌದ್  ಮರ್ರೆ, ನಾನು ವದ್ಕಂಡ್, ವದ್ಕಂಡ್ ಅಸೊಲಿ ಆಯಿ ಈ ಬ್ಯಾಸಯಿ ರಗಳಿ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದೆಳಿ ನಟ್ಟಿ  ಮಾಡುದ್ ಕೈದೆ ಮಾಡ್ದಿ. ನಮ್ಮನಿ ಗಂಡ್ ಸಲ್ಪ ದುಡ್ಡ್ ಕಳ್ಸಿ ಕೊಡತ್ತ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯೇಗ್ ಸಲ್ಪ ದುಡ್ಡ್  ಸಿಕ್ಕತ್ತ್, ಅಂಗಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಂಗಡಿ ಮೀನ್  ಆದ್ರೂ ಉಂಡದ್ದ್ ಮೈಗ್  ಹಿಡಿತಿತ್ತ್. ಆ ಗ್ಯದ್ದಿ ಸಾರಕ್ಕ್ ಹಾಕು ದುಡ್ಡ್ ಉಳ್ಸಿರ್, ಮಣೂರ್  ರಸ್ತಿ ಬದೆಗ್ ಜಾಗ ತಕಂಡ್ಳಕ್  ಇದಿತೇನೋ... " ಅಂದ್ರ್  ಬೇಜಾರೆಗೆ ಜಗ್ನಾತಣ್ಣ. " "ಅಯ್ಯೋ, ನೀವ್ ಯಂತ ಹೇಳ್ತ್ರಿ ಜಗ್ನಾಥಣ್ಣ , ಅವ ಗಿಳಿಯಾರ್ ಹೂಂಟಿ ಸದಿಯ ಮರ್ರೆ, ಹೊದ್ ವರ್ಷ ನಟ್ಟಿ  ಸುರೆಗ್ ಇದೆ ಹೋರಿ ಪೈರಿಂದ ಒಂದ್ ಜೋಡ್ ಹೋರಿ ತಕಂಡ್ ಹೋಯಿ, ಎಲ್ಲರ್ ಮನಿ  ಹೂಂಟಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತ್ ಕಾರ್ ತಕಂಬುಕ್ ಓಡ್ ಆಡ್ತಾ ಮರ್ರೆ. ಬೇರೆಯರನ್ನ್ ಹೈಕಂಡ್ ಸಾಗೊಳ್ಳಿ  ಮಾಡುಕಿಂತ, ಬೇರೆಯರ್ ಮನೆಗ್ ಹೂಂಟಿ ಮಾಡುದ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮರ್ರೆ .." ಚಾ ಹಾಕ್ತ ಹೇಳ್ರ್ ಬೋಜುವಣ್ಣ.

      ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ ಅಂಗಡೆಗ್ ಆಪತಿಗೆ ಶಾನಾಡಿ ಸಿದ್ದ ಗೂಡಂಗಡಿಗ್ ಬಂದ್ "ಹ್ವಾಯಿ ಬೋಜುವಣ್ಣ, ಒಂದ್ ಕಟ್ಟ್ ಬೀಡಿ, ಬೆಂಕಿಪಟ್ನ ಕೊಡಿ ಮರ್ರೆ,.." "ಹೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿದ್ದಣ್ಣ, ಎಂತ ಈ  ಜಮ್ ಕೊರ್ಜಿ ಮಳೆಗ್, ಇಷ್ಟ್  ದೂರ ಪಾದ ಬೆಳ್ಸಿರಿ. ಬನಿ ಒಳ್ಗೆ.."ಅಂದೆಳಿ ಒಳಗ್  ಕರದ್ರ್ ಬೋಜುವಣ್ಣ. "ಈ ಹಪ್ಪ್ ಮಳಿ(ಮಳೆ) ಒಳಗೆ ಯಂತ ಮಾಡುಕು ಆಯಿಲ ಮರ್ರೆ. ನಮ್  ನೆಂಟರಿಗ್ ಮದಿ ಕಾಗ್ದ ಕೊಡುವ ಅಂದ್  ಬಂದ್ ಮರ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮದ್ಯಾನ ಅಯಿತ್, ನಾಳಿಗ್  ಬೇರೆ ನಟ್ಟಿ ಹಮ್ಸ್ಕಂಡಿದಿ ಇವತ್ತ್ ಈಚಿ ಬದಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಕ್ಸಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಳಿ (ಮಳೆ) ಒಳ್ಗೆ ಯಾಪಾರ ಪೂರ ಬುಡ ಮೇಲಾಯ್ತ್, ಹ್ವಾ ಇದೆ ತಿಂಗಳ್ 19ನೆ ತಾರೀಕಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳ್ ಮದಿ ಮರೆ, unity hall ಗೆ. ನಿನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ,ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕಂಡ್ ಬರ್ಕ್, ಮನಿಗ್ ಹೋಯಿ ಕಾಗದ ಕೊಡುವಷ್ಟ್ time ಇಲ್ಲ ಮರೆ" ಅಂದೆಳಿ ಕೈ ಚೀಲದಿಂದ ಒಂದ್ ಮದಿ ಕಾಗ್ದ  ತೆಗ್ದ್  ಬೋಜುವಣ್ಣ ನಿಗೆ ಕೊಡುಕ್ ಹ್ವಾರ್. ಕೈಯೇಗ್ ಚಾ ಲೋಟ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬೋಜುವಣ್ಣ "ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಕಣಿ ಮರ್ರೆ, ಎಗಳಿಕೂ  urgent ನಿಮ್ಗೆ, ಇಗಣಿ ಚಾ ಕುಡಿನಿ" ಅಂದೆಳಿ ಸಿದ್ದ ಣಂಗೆ ಚಾ ಕೊಟ್ಟ್ , ಮದಿ  ಕಾಗದ ಓದು ಸುರು ಮಾಡರ್. "ನಂಟಸ್ತಿಕಿ ಎಲ್ಲಿದೆ.." ರಾಗ ಎಳಿತ ಕೆಂಡ್ರ ಬೋಜುವಣ್ಣ. "ಬಿದ್ಕಲ್ಕಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಿ ಗೆದ್ದಿ ಕುಸ್ಲ ಶೆಟ್ರ್ ಮಗನೆ, ಆವಾ ಈಗ ಫಾರಿನೆಗ್ ಇದ್ದ ಮರ್ರೆ. ಮದಿ  ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹ್ವಾತ ಅಂಬ್ರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ್ urgent ಗ್ ಮದಿ ಹಂಸ್ಕಂಡದ್ದ್.."ಅಂದ್ರ್  ಸಿದ್ದಣ್ಣ. "ವರದಕ್ಷಿಣಿ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ರೆ..."ಮತ್ತೆ ಕೆಂಡ್ರ  ಬೋಜುವಣ್ಣ. "ಅವ್ರ್  ಯಂತ ಕೆಂಡ್ಲ ಮರೆ, ಆದ್ರೂ  ಸುಮ್ನೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಳ್ಸುಕ್  ಆತ್ತಾ. ಮಕ್ಕಿ ಮೆಲ್ ೨ ಎಕ್ರಿ ಹಾಡಿ ಹೊದ್ ವರ್ಷ ತಕಂಡಿನಲ , ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿದಿ" ಹೀಂಗ್ ಅಂತ ಚಾ ಲೋಟ ಕೆಳಗ್ ಇಟ್ "ನಾನ್ ಬತ್ತಿ ಮಾರಾಯ, ಇವತ್ತ ಹ್ಯಾಂಗರು ಮಾಡಿ ಕೋಟ ಪ್ಯಾಟಿ  ಹೇಳಿಕಿ ಪುರೆಸ್ಕ್ ಮಾರಾಯ, ಇಲ್ದಿರ್ ಕರ್ಕು ಹಿಡಿಸುಡಿ ತಕಂತಳ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬತ್ತಿ ಹ್ವಾ, ಮದಿಗ್ ತಪ್ಪದೆ ಬಾ ..." ಅಂದೆಳಿ ಕೊಡೆ ಬಿಡ್ಸ್ಕಂಡ್ ಓಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡರ್.

  "ಇದ್ ನಮ್ ಗುಡ್ನರಿ ಕಲ್ ಕರ್ಕು ಗಂಡ ಅಲ್ದನ, ಕುಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದ್ ದಿನ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ತಿದಿನಲ ಮರೆ, ಅವ್ನೆ ಅಲ್ದಾ ಇವ.." ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೆಂಡರ್ ಜಗ್ನತಣ್ಣ. "ಹೌದೆ, ಅವ್ನೆ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮನಿ ಪೈಕಿ. ಈಗ ಕುಡುದ್ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ್ , ಹೆಂಡ್ತಿನ ಮನಿಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಯಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತೆಗ್ ಇದ್ರ್. ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಸಾಯಿ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಮನಿ , ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕಂಡಿರ್. ಹೊದ್ ಸಲ ನೂರ್ ಕ್ವಿಂಟಲ್  ಬತ್ತ ಮಾರಿರ್ ಅಂಬ್ರ್ ಮರ್ರೆ.."ಹುಬ್ಬ್ ಹಾರ್ಸಿ ಹೇಳ್ದ ಬೋಜುವಣ್ಣ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೆಂತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಬಟ್ರಿಗ್ " ೧೦೦ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬತ್ತ " ಅಂಬು ಶಬ್ದ ಕೆಮೆಗ್ ಗುಯಿ ಗುಟ್ಟುಕ್ ಸುರು ಅಯಿತ್. "ಯಂತಾ .. ೧೦೦ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬತ್ತುವಾ ??? ಅದ್  ಯಂತ ಬ್ಯಾಸಾಯಿ  ಮರೆ , ನಾನು ಕತ್ತಿ(ಕತ್ತೆ)  ಕಂಡೆಗ್ ದುಡಿತಿದ್ದಿ, ನಮ್ದು ಆ ಪಾಟಿ ಗ್ಯದ್ದಿ  ಇತ್ತ್, ನಮ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇದ್ದಾಗಳಿಕೂ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡುಕ್ ಆಯಿಲ ಅಲ ಮರೆ.. ಆವಾ ಯಂತ ಸಾರ ಹಾಕ್ತ್ನಂಬ್ರ್ ಮರೆ.. ಹಂಗರ್  ಗುಳ್ಳಾಡಿ ಗೆದ್ದೆಗ್ ಇಲ್ದಿದ್ದ್ ಅವ್ನ ಗೆದ್ದೆಗ್ ಯಂತ ಇತ್ತ್  ಮರೆ.." ಅಂದೆಳಿ ಕೆಂಡ್ರ್ ಬೋಜುನ. ". "ಈಗ ಯಾರ್ ಮನಿ(ಮನೆ) ಗೆದ್ದಿ ಮಣ್ಣೆಗೂ ಯಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಯೇ, ಇನ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಸಾರ ಹಾಕಿ ಪುರೆಸುದ್ ಹೌದೆ ?, ಅದು ಅಲ್ದೆ ಆ ಸಾರ ಹಾಕ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಬ್ಯಳಿ (ಬೆಳೆ) ತೆಗಿಲಕ್ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ್ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪ್ಯಾಟಿಗೊಬ್ರ ಹಾಕದ್ದಲ್ಲ ಭಟ್ರೇ , ಅದ್ರ್  ಬದ್ಲ್, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ (ಗೊಬ್ಬರ) ಹಾಕದ್ದ್. ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ ಕಾಣಿ.." ಅಂದ್ರ ಬೋಜುವಣ್ಣ. "ಯಂತ ಮಾತಡ್ತೆ ಮರೆ, ಸಮ ಹೇಳುಲೆ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ ಅಂದ್ರ ಯಂತ ಮರೆ, ಕೊಳಿನ್ ಕೊಂದ್ ಗೊಬ್ರದೊಟ್ಟಿಗ್ mix ಮಾಡುದನ?, ಸಮ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೇಳುಲೆ, ನಾನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಂತಿದ್ದ್  ಮರೆ.."ಅಂದ್ರ್  ಬಟ್ರ್ . "ನಾನ್ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ ಅಂದೆಳಿ ಮಾಡಿದಿ, ಮತ್ತ ನೀವ್ ಬೈತ್ರಿ ಅಂದೆಳಿ ಸುಮ್ನ್  ಆದಿ. ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಹೇಲ್ ಮರ್ರೆ. ಗ್ಯದ್ದಿಗೆ ದ್ಯನಿನ್ ಸಗಣಿನ ಹ್ಯಾಂಗ್  ಹಟ್ಟಿ ಗ್ವಬ್ರ ಮಾಡಿ ಗ್ಯದ್ದಿಗ್ ಹಾಕತ್ತೋ, ಹಾಂಗೆ ಕೋಳಿ ಸಗಣಿ(ಹೇಲ್)ನ  ಸ್ವಲ್ಪ ದೆರ್ಲಿ (ದರಲೆ) ಒಟ್ಟಿಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಗೊಬ್ರ ಮಾಡಿ ಹಾಕುದ್ ಮರ್ರೆ. ಈ ಕೋಳಿ ಅದ್ -ಇದ್, ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಸಿಕ್ಕದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತತ್ತಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ್  ಹೇಲೆಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಇರತ್ತ್ ಅಂಬ್ರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗ್ ಸಲ್ಪ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕಂಡ್ ಅದ್ರ್ ಗ್ವಬ್ರನ ಒಟ್ಟ್  ಹಾಕಿ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಹಾಕ್ತ್ರ್. ನೀವ್ ಬ್ರಾಮಣ್ರ್  ಅಲ್ದ , ಹ್ಯಾಂಗು ಕೋಳಿ ಸಾಂಕುದಿಲ್ಲ ಅಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗ್ ಇದ್ ಹೇಳ್ಲ." ಅಂದ್ರ  ಜಗನ್ನಥಣ್ಣ. ಇದ್ ಕೆಂಡದ್ದೆ ತಡ, ಬಟ್ರಿಗ್ ಶೆಡ್ಲ್ (ಸಿಡಿಲು) ಬಡ್ದಂಗ್ ಆಯ್ತ್. "ಅಲ್ಲ ಜಗನ್ನಥ. ಇದೆಲ ಹೌದನ, ನಂಗ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಲ ಮರೆ, ಅಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಹೆಲೆಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಸಾರ ಇತ್ತಮರೆ,.."ಆಶ್ಚರ್ಯದಗೆ ಕೆಂಡ್ರ್ . "ಹೌದೆ, ಬೇಕರ್ ನಮ್ ಮೂಕುನ(ಮೂಕಕ್ಕ) ಕೇಣಿ. ಅವ್ಳು ಈ ವರ್ಷ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರುನೆ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಹಾಕದ್ದ್ ಮರ್ರೆ, ಆರು ನಿಮ್ಗ್ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ್ಸುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮನೆಗ್ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕುಕ್ ಆತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಕಂಡರ್ ಎಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ದಾ "ಅಂದ ಜಗನ್ನಥ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಪತಿಗೆ ಮಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತ್, ಜಗ್ನಥನ್ನ ತನು ಹಾಕುಕ್ ಸಾಮನ್ ತಕಂಡ್ ಮನಿ ಬದಿಗ ಹ್ವಾರ್, ನಮ್ಮ್ ಬಟ್ರ್  ಸಾರದ್ ಅಂಗ್ಡಿಗ್ ಹೋಯಿ, ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರ ನೆನ್ಪಾಯಿ, ಸಾರ ತಕಣ್ದೆ ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರದ್ ವಿಚಾರವೆ ಯೊಚ್ನಿ  ಮಾಡ್ತ 5 ರುಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆ, ಒಂದ್ ಎಸ್ಲ್ ಹೊಯಿಸಪ್ಪ್(ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು) ತಕಂಡ್ ಮನಿ ಬದಿಗ ಹ್ವಾಪು ಸುರು ಮಾಡ್ರ್.

ಮನಿಗ್ ಬಂದ್, ಹಂಡೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಮೈಗೆಲ್ಲ ಗಂದ ಹಚ್ಕಂಡ್, "ಹೆಣಾ , ಮೂಕಕ್ಕನಿಗ್ ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನ್ ತನು ಹಾಕುಕ್ ಬತ್ತಿದ್ದಿ, ನಾಗರ ಬನದ್ ಹತ್ರ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್ " ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದ್ ಕೊಡಪಾನ ನೀರ್ ಎತ್ತಿ, ಒಂದ್ ಚೆಂಬಿಗೆ ತುಂಬ್ಸಿ, ತುಳಸಿ ಚಿಗ್ರ್ ಚೆಂಬೊಳ್ಗೆ ಹೈಕಂಡ್, "ಮಗಾ , ನಾನ್ ತನು ಹಾಕಿಕೆ ಬತ್ತಿ, ಉಂಬುಕ್  ready ಮಾಡಿ ಇಡ್ . ವಾದಿರಾಜಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಉಂಬುಕ್  ಬತ್ನ  ಕೆಣ್, ಆ ಗೇಟ್ ಹೈಕೊ , ಹಪ್ಪಿನ್ಕೆರಿ ಮನಿ ನಾಯಿ ಒಳಗ ಬತ್ತ್ ". "ಅಕ್ಕ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ.." ಅಂದ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ವಾದಿರಜಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕ್ ಬತ್ತ್ಯ ಕೇಂಡಳ್ , ಆವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ , ಕುಷಿಯಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದ್ numberಗೆ phone ಮಾಡಿ "hello, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ತನು ಹಾಕುಕ್ ಹೊಯಿರ್, ಅಣ್ಣ ಮನೆಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಒಳಗ್  ಮನಿಕಂಡಿರ್, ನೀನ್ ಬತ್ಯ..?? ಅಂದ್ ಕೆಂಡಲ್. "ನಂಗ್ ಗುತಾಯ್ತ್, ನಿನ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಹ್ವಾಪುದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿ.." ಅಂದೇಳಿ ಆಚಿ ಬದಿಯಿಂದ ಫೋನೆಗ್ ಉತ್ರ ಬಂತ್. ಆವಾ ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ,   ಹಪ್ಪಿನ್ಕೆರಿ ಮನಿ ಸುಕೆತ. ಅದೇ ಅವಳ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಷ್ಟ ಕೆಂಡದ್ದೆ ತಡ, ಉಪ್ಪರ್ಗಿ(ಉಪ್ಪರಿಗೆ) ಯಿಂದ ಓಡ್ ಬಂದ್ long jump  ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಕಾಲಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕು ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. ಇಷ್ಟ್ signal ಸಿಕ್ಕದ್ದೆ ತಡ , ಆಚಿಗ್-ಈಚಿಗ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ಣ್  ಆಡ್ಸಿ, ಯಾರು ಇಲ್ದಿದ್ದ್ ಕಂಡ್, gate open ಮಾಡಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮನಿ ಪಕ್ಕ ಹಾಡಿಗ್ ಯೆಳ್ಕಂಡ್ ಹೊಯಿ ಒಂದ್ kiss ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ಳೂ ಏನೂ ಹೇಳ್ದೆ ಹಾಂಗೆ ಅವಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಳ್ . "ಹೆಣಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ .. ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಫೋನ್ ಬಂತ್ ಕಾಣ್.." ಅಜ್ಜಿ ಕೂಗುಕ್ ಸುರು ಮಾಡರ್. "ತಕೊ, ನಿನ್ maths book. ಆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಿ ಕಾಣ್, ಗುತಯ್ದಿರ್ ನಾಳಿಗ್  ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿ.." ಅಂದೆಳಿ ಅವ್ನ ಕೈಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್.. "ಬಂದಿ ಅಜ್ಜಿ.."ಅಂತ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಹ್ವದಳ್. "ಈಚಿ ಬದೆಗ್ ಸುಕೆತ ಅಲ್ಲೇ ಮಾವಿನ್ ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ತಾಳ್ಸಿ, ಆಚಿಗ್ ಮನ್ಕಂಡ್ ನಾಯಿಗ್ ಕಲ್ (ಕಲ್ಲು) ಕುಟ್ಟಿ, ಗೇಟ್ ಹಯ್ಕಂಡ್ ಓಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ.


ಈಚಿ ಬದೆಗ್ ಬಟ್ರ್  ನಾಗ ಬನದ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರ. ಮೂಕಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಜಗ್ನತಣ್ಣ  already ತನು ಹಾಕು ಸಾಮನ್ ಎಲ್ಲ ತಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಬಟ್ರಿಗೆ  ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ರ್ .  ಬಟ್ರ್  ನಾಗ ಬನದ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿ, ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಗ್ ನೀರ್ ಹಾಕಿ clean ಮಾಡ್ತ "ಮೂಕುವ, ಸಿಯಾಳ  (ಏಳನೀರು ) ತರ್ಲ್ಯರ ?.." ಅಂದ್  ಕೆಂಡ್ರ್ . "ಅಯ್ಯೋ ಬಗ್ವಂತ್ನೆ , ಸಿಯಾಳ  ಕೆತ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಡಿಮಂಚದ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಕಿ ಬಂದದ್ದ ಮರ್ರೆ. ಹ್ವಾ ಜಗ್ನತ, ತಕ ಬಾ ಮರೆ ಓಡಿ ಹೋಯಿ .." ಅಂದಳ್  ಜಗ್ನತನ್ನ ಕಂಡ್. ಜಗ್ನತಣ್ಣ ಸಿಯಾಳ ತಪ್ಪುಕ್ ಓಡಿ ಹ್ವಾರ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಬಟ್ರ್ ಶುರು ಹಚ್ಕಂಡ್ರ್ "ಅಲ್ಲ , ಮೂಕು, ಅದೆಂತದೋ ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರ ಅಂಬ್ರ್ ನೀನ್ ಈ ಸಲ ಗ್ಯದ್ದಿಗ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂಬ್ರಲ , ಅಡ್ಡಿಲ್ಯ  ಮರತಿ , ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲ್ ಕೊಡತ್ತನಾ.. ಮಂತ್ರದ ಜೋತಿಗ್ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರನು ಸೇರ್ಸಿ ನಾಗರ ಬನ ಎಲ್ಲ ತೊಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡರ್ ಬಟ್ರ್. ಇದನ್ನ ಕೆಳದ್ದ್ ಮೂಕಕ್ಕನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿ "ನಿಮ್ಗ್ ಯಾರ್ ಹೇಳದ್ ಭಟ್ರೆ.. ಹೌದೆ ಈ ವರ್ಷ ನಟ್ಟಿ ಸುರಿಗ್ ಹಾಕಿದಿ, ಈ ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿ ಅಯಿತ್. ಕಳಿ  ಹಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಆಗಿಯೂ  ಒಳ್ಳೆ ರೀತೆಗ್ ಎದ್ದಿತ್  ಯಾವ್ ಕಾಯ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ..." ಅಂದಳ್. ಇದನ್ನ ಕೆಂಡ್ ಭಟ್ರ್  "ನೀನ್ ಯಾರಿಗ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ತಿ ಕಾಣ್, ಇಲ್ಲ ಅಂಬುಕ್  ಇಲ್ಲ..". "ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗ ಹೇಳುದ್ ಇಲ್ಲ, ಯಂತ ಹೇಳಿನಿ ಮರ್ರೆ .." ಅಂದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. "ಅಲ್ಲ ಮರತಿ , ನಾನ್ ಅಷ್ಟಪ ಸಾರ ಹಾಕ್ರು ನಮ್ಮನಿ ಅಗೆಡೆಗ್ ಆಗಿಯೇ ಸಮ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟದವು ಸರಿಯಾಯಿ ನಿತ್ಕಂಡ್ಲ , ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ನಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ ಹೆಸರ್ ಹೇಳಿ ಬದ್ಕಂತಿ ಮರತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ .."ಅಂದ್ರ್ ಬಟ್ರ್. ಮುಕಕ್ಕಂಗ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತ್ ಭಟ್ರ್ ಕೋಳಿ ಹೇಲ್ ಕೇಂಬಸ್ಟ್  ನಮ್ಮನಿ ಕೋಳಿ famous ಆಯ್ತಲ ಅಂದೆಳಿ  ಖುಷಿಯು  ಆಯಿತ್. "ಅಲ್ಲ ಭಟ್ರೇ ನಿಮ್ಗ್ ಗುತ್ತಿಲ್ಯ ಕೋಳಿ ಎಷ್ಟಪ  ಹೇಲ್ತೋ ಅಂದೆಳಿ, ನಾನೇ ಬರಿ ಹತ್ತನಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕದ್ದ್, ಅದೂ ಪೂರ ಗೆದ್ದಿ ಚಂಡಿ ಮಾಡುಕ್ ಆಯಿಲ, ಹೀಂಗಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ ಕೊಡುದ್ ಹೇಳಿ ?, ಅದು ಅಲ್ದೆ ನಮ್ಮನೆಗ್ ಈಗ ಕೋಳಿಯು ಕಡ್ಮಿ  ಆಯ್ದೊ, ನಮ್ಮನಿ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮನಿ ಇಪ್ಪುಕೊಯಿ ಅದ್ ಎಲ್ಲ್ ಹೇಲತ್ತ್ ಅಂದೆಳಿ ಕಾಂತೆ ಅಯ್ಕಂಬುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗ್ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ ಬೇಕೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ..." ಹೀಂಗ್ ಹೇಳಿ ಬಟ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಡಳ್ . ಬಟ್ರು ಅವಳನ್ನೇ ಕಂಡ್ , ಅವ್ಳ್ ಯಂತದು ಮಾತಾಡ್ದೆ  ಇದ್ದದ್ದ್ ಕಂಡ್, "ಅದ್  ಯಂತ ಹೇಳ್ ಮರತಿ , ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬ್ಕಂಡಿದಿ..". "ಅಲ್ಲಾ .. ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಹತ್ರ ಹಾಡಿ ಇತ್ತಲ , ಅಲ್ಲ್ ಒಂದ್ 10-12 ಕೋಳಿ ಮರಿ ಸಾಂಕ್ರೆ, ಅವು ಸಗಣಿ ದೆರ್ಲಿ ಜೋತಿಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿ , ಕಡಿಕ್ ಸೀದಾ ವಡಿಲಕ್, ಅದು ಅಲ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದು ಮನಿಯು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ದೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಕೊಯಿ ಕೋಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹ್ವಾತು ಇಲ್ಲ...."ರಾಗ ಎಳಿತ ಹೆಳ್ದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. "ನಿಂಗ್ ಯಂತ ಮರಲ್ ಹಿಡ್ದಿತಾ ಮರತಿ , ಯಂತಲ ಹೇಳ್ತಿಯಲ.. ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ ಕೊಡುಕ್ ಆರ್ ಕೊಡ್, ಇಲ್ದಿರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ , ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ್ ಹೀಂಗಲ್ಲ ಆಡ್ಕಂಬುಕ್ ಆಗ. ನಾನ್ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕುದ, ಊರೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ರ್ ಮನೆಗ್ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕಿರ್ ಅಂದೆಳಿ  ನಗಿಯ್ಯಡ್ಲಿ ಅಲ್ದಾ.. ಹೋಯಿ, ಹೋಯಿ  ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದಿ ಕಾಣ್ , ನನ್ನ್  ಬುದ್ದಿಗ್ ಇಷ್ಟ್..." ಮುಖ ಗೆಂಟ್ ಹೈಕಂಡ್ ಮತ್ತ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ಕಂಡ್ರ್ ಬಟ್ರ್ . ಅಷ್ಟೋತ್ತಿಗ್ ಜಗ್ನತಣ್ಣ ಸಿಯಾಳ ತಕಂಡ್ ದೇವರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿಕೆ, "ಮೂಕುವ , ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಜಯರಾಮಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿಗ್ ಹೋಯಿ ಬತ್ತೆ.." ಅಂದೆಳಿ ಹೊರಟ್ರ್ ಜಗ್ನಥಣ್ಣ. ಈಚಿ ಬದೆಗೆ ಬಟ್ರ್ ಮುಖ ಕೆಂಪ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ದೇವ್ರಿಗ್ ತನು ಹಾಕಿ ಮುಗ್ಸಿದ್ರ್. "ಇನ್ ಮೇಲ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನಿ ಬನಕ್ಕ್ ತನು ಹಾಕುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬಟ್ರನ್ನ್ ಕಣ್ಕೊ..."ಸಿಟ್ಟಲ್ಲ್ ಮೂಕಕ್ಕಂಗೆ ಹಣ್ಣ್ -ಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರ್. "ನೀವ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕಂಬುಕ್ ಆಗ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗ್ ಹಿಲಾಲ್ ಹಾಕದ್ದ್ ಅಲ್ಲ , ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳದ್ದ್ , ಬಟ್ರ್ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕುಕ್ ಆಗ ಅಂದೆಳಿ ಯಾರ್ ಹೇಳದ್ದ್?? ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ರೆ ಆಯಿತಪ್ಪ. ಅದು ಅಲ್ದೆ ನಿಮ್ಮನಿ ಹಾಡಿಗ್ ಯಾರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗೀಗ  ನಿಮ್ಮನಿಗೆ ಪೂಜಕ್ಕ್ ಹೇಳುಕ್ ಬಪ್ಪರು ಕಮ್ಮಿ, ಎಲ್ಲ ಫೋನೆಗೆ ಆಯ್  ಹೊತ್ತ್. ನೀವ್ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾತು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗ್ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ ಬೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಈಗ, ನೀವೇ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕಿ , ಗೊಬ್ರ ಮಾಡ್ಕಂಕ್.. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನಿ ಮಾಡಿ.. ಇಗಣಿ ದಕ್ಷಿಣಿ." ಅಂದೆಳಿ ೫೦ ರುಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಜೋತಿಗ್ ಹರಿವಣದಲ್ಲ್ ಇಟ್ಟ್ ಬಟ್ರಿಗ್ ಕೊಟ್ಟಳ್". ಬಟ್ರ್ ಅದನ್ನ ತಕಂಡ್ ಸಿಟ್ಟೆಗ್ ಕಚ್ಚಿ ಪಂಜಿ ಮೇಲ್ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಮನಿ ಕಡಿಗ್ ಹ್ವಾಪ್ ಸುರು ಮಾಡರ್ .

 ಬಟ್ರ್,  ಮನಿ ಕಡು ಹತ್ರ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ವಾದಿರಾಜ್ ಮಾಣಿ ಹಾರಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಅಗೆಡಿ ಬದಿಗ್ ಹ್ವಾಪುಕ್ ready ಆತಿದ್ದ. ಅಪ್ಪಯ್ಯನ್ನ ಕಂಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ "ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಆಗಿ ವಯ್ಯುಕ್ ಹೆಂಗಸ್ರ್ ಬಂದಿರ್, ನಾ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಹ್ವಾತಿದ್ದಿ, ನೀವ್ ಬೇಗ್ ಬನಿ, ನಂಗ್ ಕಡಿಕ್ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಮಾಡುಕ್  ಬಾಯ್ರ್ ಮನಿಗ್ ಹೊಯಿಕ್ .. ಬೇಗ್ ಬನಿ.." ಅಂತ ಹಾರಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಗೆದ್ದಿ ಬದಿಗ್  ಹೊಯಿಟ.ಪದ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ಬಟ್ರ್ ಕಾಲಿಗ್ ನೀರ್ ಹೈಕಂಡ್, ಮನಿ ಒಳಗ್ ಹೋಯಿ "ಹೆಣಾ, ಕುಡುಕ್ ನೀರ್ ತಕಂಡ್ ಬಾ.." ಅಂದೆಳಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗ್  ಹೇಳಿ, ಜಗಲಿ ಮೇಲ್ ಬೇಜರೆಗ್ ಕೂಕಂಡ್ರ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀರ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಕ ಬಂದಳ್. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಚ್ಕಂಡ್ ನೀರ್ ಕುಡುವತಿಗ್ ಮಗ ವಾದಿರಾಜ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಹ್ವಾದನ್ ಸಿಟ್ಟೆಗ್ ಓಡ್ ಬಂದ್ "ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಆಗಿ ಒಯ್ಯುಕ್ ಬಂದ್ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಬೈತಿದ್ರ್ , ಆಗಿ ಸಮ ಏಳಲಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರ್, ಆಗಿ ಒಯ್ಯುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ರಿಗ್ ಹೇಳ್, 60 ಅನಿಗ್ ಆ ಗೆದ್ದಿ ಅಗಿ ಸಾಕತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ್ರ್, ನೀವೇ ಹೋಯ್ನಿ, ನಂಗ್ ಯಡ್ಯ.." ಬುಸುಗುಡ್ತಾ ಹಾರಿ ಬಿಸಾಕಿ ಮೀವರಿಗ್(ಮೀಯುವ-ಹರಿ-ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ) ಓಡ್ದ.  ಇವನ ಹಿಂದೇನೆ ಮೇಲ್ಮನಿ ರುಕ್ಕು, ಗಿಳಿಯರ್ ಗುಡ್ಡಿ ಚೀರು ಬಟ್ರ ಮನಿ ಕಣ್ಣಕ್ಕ್ ಬಂದ್ ಬಟ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ "ಬಟ್ರೆ, ಆ ಅಗೆಡಿ ಅಗಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ, ಅದ್ರೆಗ್ 60 ಅನಿಗ್ ಅಲ್ಲ, 20 ಅನಿಗೂ ಸಾಕತಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡುದ್, ಬೇರೆ ಯಾವ್ ಗೆದ್ದೆಗ್ ಅಗಿ ಇದ್ರ್ ಹೇಳಿ, ಹೋಯಿ ಅಗಿ ವಯ್ಯತೊ. ಇಲ್ಲದಿರೆ ನಾವ್ ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾತೋ, ಇನ್ನೂ ದಿನ ಇತ್ತಲ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಬೀಜ ಹಾಕಿನಿ, ಈ ಗೆದ್ದಿ ಆಗಿ ಯಂತಕು ಸಾಕತಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಂತ ಮಾಡುದ್ ಹೇಳಿನಿ.." ಅಂದಳ್  ರುಕ್ಕು. ಬಟ್ರಿಗ್ ತಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ್ ಹೋಯಿತ್. "ಇವತ್ತ್ ಹೋಯ್ನಿ, ಮತ್ತ್ ಯಂತ ಮಾಡುದ್ ಅಂದೆಳಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಿ " ಅಂತ ಜಗಲಿಯಿಂದ ಎದ್ದ್ ಒಳಗ್ ಹ್ವಾರ್.

ಬಟ್ರ  ಮಂಡಿ ತುಂಬಾ ಗುಡ್ಡಿ ಹೆಗ್ಗುಳ ಹರುಕ್ ಸುರುವಾಯ್ತ್ . ಬೇಜಾರ್ ಜೊತಿಗ್ ಯಂತ ಮಾಡುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ ಅಲಾ  ಅನ್ನೊ ಕೊರಗು ಬೇರೆ. ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವತಿಗ್ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹನಿ-ಹನಿಯಾಯಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ  ಬೀಳುಕ್ ಸುರು ಆಯ್ತ್. ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಬ್ಯಾಸಯ್  ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೈದ್ ಆತ್ತಲ ಅಂದೆಳಿ ಎಣ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಮನಸಿಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ಲ್ (ಹೊಸ್ತಿಲು) ಮೇಲ್  ಕೂಕಂಡ್  ಮಗಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂಡ್  ಅಪ್ಪಯ್ಯಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುಕು ಆಯ್ದೆ ಸುಮ್ನಾದಳ್.  ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಪತಿಗ್ ಬಟ್ರ್  ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತ್. "ಮಗಾ.. ಯಾರ್ ಕಾಣ್..." ಹಗುರ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರ್ ಬಟ್ರ್.
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿ  "ಹಲೋ, ಯಾರ್ ಮಾತಾಡುದ್..." "ನಾನ್ ಮೂಕುವೆ.. ಬಟ್ರ್ ಇಲ್ಯಾ, ಚೂರ್ ಮಾತಡುಕಿತ್ತ್ .." ಅಂದಳ್  ಮೂಕಕ್ಕ. "ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಅಪ್ಪಯ್ಯಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿ ಫೋನ್.." ಅಂತ ಬಟ್ರಿಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟ್ , "ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಮೂಕಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್, ಯಂತದೋ ಮಾತಾಡ್ಕ್  ಅಂಬ್ರ್ .. ತಕಣಿ.." ಅಂದಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮನಸಿಲ್ಲದ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಎತ್ತ್ಕಂಡ್ರ್ ಬಟ್ರ್. "ಹಲೋ.. ಹಲೋ.. ಬಟ್ರೆ.. ನಾನ್ ಮೂಕು.. ಕೆಂತಿತ್ತಾ .." ಅಂದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. ಬಟ್ರ್ ಉಸ್ರ್ ಯೆಳ್ಕಂಡ್  "ಹೇಳ್ ಮೂಕು, ಫೋನ್ ಮಾಡದ್ದ್ ಯಂತಕೆ.." ಅಂದ್ರ್ . "ರುಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದಳ್ , ಇವತ್ತ್  ನಿಮ್ಮನಿ ಅಗೆಡಿಗ್ ಅಗಿ ವಯ್ಯುಕ್ ಬಂದ್, ಅಗಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆಳಿ ವಾಪಸ್ ಹ್ವಾರ್ ಅಂಬ್ರಲ, ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಣಿ, ನನ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರ ಇತ್ತ್ . ಈಗ ಅದೇ ಅಗೆಡಿಗ್ ಹಾಕಿ ಕಾಣಿ, ಅಗಿ ಲೈಕ್ ಆರೆ ಕಡಿಕ್ ಬೇಕಾರ್ ಕೋಳಿ ಕೊಡ್ತಿ, ನೀವೇ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕಣಿ.  ನೀವ್ ಸುಮ್ನೆ ಮುಂಡ್ ಕಾನುನ್ ಮಾಡ್ತ ಇರ್ಬೆಡಿ. ನಾನ್ ಹೆಳತ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಣಿ. ಆಚಿಮನಿ ಸುಕೆತ್ನ ಗಂಡಿಗ್ ನಿಮ್ ಅಗೆಡಿಗ್  ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕುಕ್ ಹೇಳ್ತಿ. ಆ ಗಂಡ್  ಯಾರಿಗ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರಿವ್ರ್ ಯಂತ ಹೆಳ್ತ್ರ್ ಅಂದೆಳಿ ಕಾಂತೆ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಮಣ್ಣ್ ತಿನ್ಕ್ ಅಷ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಣಿ. ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೆಳತ್ತ್.. ಹಲೋ, ಕೆಂತಿದ್ರ್ಯಾ ..." ಅಂದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. ಬಟ್ರಿಗ್ ಯಂತ ಹೇಳುದ್ ಅಂದೆಳಿಯೆ ಗೊತಯ್ಲ. ದೇವ್ರ್  ಮೇಲ್ ಬಾರ ಹಾಕಿ "ಆಯ್ತ್, ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಯ್ಲಿ, ಅದೂ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಬ, ನಮ್ ಕೆಳ್ತಾರ್ ಅಗೆಡಿಗ್ ಕೋಳಿ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕುಕ್ ಹೇಳ್.." ಅಂದ್ರ್  ಬಟ್ರ್. "ಅಕ್ಕ್ , ಹಂಗಾರೆ ನಾನ್ ಇವತ್ತೆ ಸುಕೆತ್ನ ಗಂಡಿಗ್ ಹೇಳ್ತಿ, ಇವತ್ತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವನ್ ಬಂದ್ ಗೊಬ್ರ ತಳಿತ ಅಕಾ.. ನಾನ್ ಇಡ್ತಿ. ನೀವ್ tension ಮಾಡ್ಕಣ್ಬೆಡಿ. ನಾನ್ ಫೋನ್ ಬೆಚ್ಚತಿ.." ಅಂದೆಳಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. ದೇವ್ರ್ ಎಣಸ್ಕಂಡಂಗ್ ಆತ್ತ್ ಅಂತ ಮನಸಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕಂಡ್ "ಹೆಣಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ , ಕಡಿಕ್ ಆ ಸುಕೆತ್ನ ಗಂಡ್ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕುಕ್ ಬತ್ತ. ಅವ್ನಿಗ್ ಚಾ ನೀರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್. ನಾನ್ ಮಣೂರ್ ರಾಘು ಬಟ್ರ್  ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾತಿ. ಇವತ್ತ್ , ನಾಳೆ ಪೂಜಾ ಇತ್ತ್, ನಾಡಿದ್ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬತ್ತಿ, ಮಾಣಿಗೂ ಹೇಳ್, ಬಪ್ಪುಕ್ ಆದ್ರೆ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಆ ಚಣ್ಣ್ ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೋಡ್ , ಹಾಂಗೆ ನಂದ್ ಪಾಣಿ ಪಂಜಿ, ಒಂದ್ ಬನಿಯಾನ್ ಜರಿ ಕ್ವಟ್ಟಿಗ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ " ಅಂತ ಮೀಯುಕ್ (ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ) ಹ್ವಾರ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗ್ ಇಷ್ಟ್ ಸಾಕಿದಿತ್, gate ಅಲ್ಲ್  ನಿಂತ್  ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಸುಕೆತ ಮನಿವರಿಗೂ ಬತ್ತ ಅಂದ್ ಕೆಂಡದ್ದೆ ತಡ ಅವ್ಳ mobile ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಉಪ್ಪರಿಗಿ ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಹೋಯಿ ಸುಕೆತಂಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ  ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಳ್. "ಹಲೋ... ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಹೇಳ್ರ್ ನೀನ್ ನಮ್ಮನಿ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುಕ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಬ್ರಲ ಹೌದಾ ?". "ಹೌದ್.. 4 ಗಂಟಿ ಸುರಿಗ್ ಬತ್ತಿ. ನೀನು ಗೆದ್ದಿಗ್ ಬತ್ಯಾ..?" ಕೇಂಡ ಸುಕೆತ. "ನೀನ್ ಗೊಬ್ರ ಹಾಕಿ ಮುಗ್ಸಿ ಸೀದಾ ಮನಿಗ್ ಬಾ.. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಣುರ್ ರಾಘು ಬಟ್ರ್  ಮನಿಗ್ ಪೂಜಕ್ಕ್ ಹ್ವಾತಿದ್ರ್ , ಅವ್ರ್  ಬಪ್ಪುದ್ ಸೊಮವಾರನೆ, ಅಣ್ಣಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್ ಅಂದಿರ್, ಹಾಂಗಾಯ್  ಅವ್ನು ಇವತ್ತ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಹರಿಕತಿ ಕೇಂಬುಕ್  ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಟ್ರ್  ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾತ್ರಂಬ್ರ್ , ಅವ್ರ ಬಪ್ಪುದ್ 8 ಗಂಟಿ ಮೇಲೆ, ಅಷ್ಟೊತೊರಿಗ್ ಬೇಕಾರ್ ನೀನ್ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಇರ್ಲಕ್. ನಾಯಿನ ಕಟ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿ , ನೀನ್ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ಸಿ ಬಾ.. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ maths ಮಾಡ್ವ..." ಕಣ್ಣೆಗ್ ನಾಚಿಕಿ ತುಂಬ್ಕಂಡ್, ಕಾಲೆಗ್ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತ ಹೇಳ್ದಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಈಚಿಗ್ ಸುಕೆತ ಗ್ವಾಡಿಗ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಕಂಡ್ ಬೇಸದ್ (ಬೇಯಿಸಿದ) ನೆಲ್ಗಡ್ಲಿ(ನೆಲಗಡಲೆ) ಒಚ್ಚತ ಮಾತಾಡ್ತಿದಿದ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗ್ ಯಾರೂ ಇರುದಿಲ್ಲ ಅಂದದ್ದೆ ತಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಕುಮ್ಚೆಟ್ ಹಾಕಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಜೊಲ್ಲ್ ಸುರಸ್ತಾ  "ಹೌದಾ... ಹಂಗಾರೆ ಈಗಳೆ ಮೂಕಕ್ಕನ ಮನಿಗ್  ಹೋಯಿ ಗ್ವಬ್ರ ತಕಂಡ್ ನಿಮ್ಮನಿ ಬೈಲಿಗ್ ಹ್ವಾತಿ ಅಕಾ.." ಅಂದ. ಅಷ್ಟೋತ್ತಿಗಾಗ್ಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಬಟ್ರ್ "ಹೆಣಾ.. ಬಟ್ಟಿನಲ ಜರಿ ಕ್ವಟ್ಟಿಗ್ ಹಾಕ್ದ್ಯ ??" ಅಂದೇಳಿ ಕೆಂಡ್ರ್. "ಫೋನೆಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ "ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿ ಅಪ್ಪಯ.." ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸುಕೆತಂಗೆ "ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಣೂರಿಗ್ ಹೊರಟಿರ್ , ನನ್ನ ಕರಿತಿದ್ರ್, ನೀನ್ ಬೇಗ್ ಬಾ.. ನಾ ಇಡ್ತಿ.."ಅಂದೆಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪರ್ಗಿ ಮೆಟ್ಕಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಬಟ್ಟಿನ ಒಂದ್ ಕವರಿಗ್ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪಯಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಳ್. "ಚಣ್ಣ್ ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಕಿದ್ಯ..." ಕೇಂಡ್ರ್  ಬಟ್ರ್. ಮತ್ತ್  ಓಡಿ ಹೋಯಿ table ಮೇಲ್ ಇದ್ದ್ ಚಾರ್ಜರ್ ತಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಜರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗ್ ಹಾಕ್ದಳ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ light ಆಯಿ ಗುರಾಯಿಸಿ "ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳ್ವತಿಗ್ ಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂಬುದ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎರಡೆರ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕಲ್ದ ನಿಂಗೆ.." ಅಂತ ಕ್ವಡಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್,  "ಮನಿ ಬದಿ ಜಾಗ್ರತಿ, ನಾಯಿನ gate ಹತ್ರನೆ ಬಿಡ್.  ಹಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಚಣ್ಣಕೆ  ನೀರ್ ಸೋರಿತಿತ್ತ್ ಕಾಣ್. ಮಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ ಒಂದ್ ಬಾಲ್ಜಿ ಇಡ್. ಗುತಯ್ತಾ.. ಮಾಣಿನ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್. ನಾನ್ ಬತ್ತಿ.." ಅಂದೆಳಿ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದಿ ಅಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನೆಡ್ಕಂಡ್ ಹೊರಟ್ರ್ ಬಟ್ರ್. 

ಬಟ್ರ್ ಆಚಿಗ್ ಹ್ವಾದ್ದೆ ತಡ , ಅಜ್ಜಿ ಕ್ವಾಣಿಗ್ ಓಡಿ  ಹೋಯಿ, "ಅಜ್ಜಿಯ ಹರಿಕತಿಗ್ ಹ್ವಾತಿಲ್ಲ್ಯ ??, ಮಳಿ ಈಗ ಹ್ವಳು ಆಯ್ತ್. ಈಗಳೆ ಹ್ವಾಪುದ್ ಒಳ್ಳೇದ್. ಒಂದೇ ಕ್ವಡಿ ಇದ್ದದ್ದ್ ಮನೆಗ್, ನೀನ್ ಕಡಿಕ್ ತಕಂಡ್ ಹ್ವಾರೆ, ದ್ಯನಿಗ್ ಬಾಯರ್ (ಕಲಗಚ್ಚು ) ಹಾಕುಕ್ ಹ್ವಾಪುಕ್ ರಗ್ಳಿ ಆತ್ತ್.." ಅಂದೆಳಿ ಕುಂಟ್ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿನ ಪುಸ್ಲಯ್ಸ್ದಳ್. "ಹೌದ್, ಹೌದ್.. ಅದು ಅಲ್ದೆ ಕಡಿಕ್ ನಂಗ್ ಸಮ ತೋರುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬೆಟ್ರಿ(battery) ಬೇರೆ weak ಆಯ್ತ್, ನಾನ್ ಈಗಳೆ  ಹೊರಡ್ತಿ, ಒಂಚೂರ್ ಮೀವರಿಗ್ ಕಿಚ್ಚ್ ಒಟ್ಟುಲೆ, ಕಟ್ಟಗ್ ಬಿಸಿ ನೀರ್ ಮಿಂದ್ಕ ಹ್ವಾತಿ.." ಅಂತ ಹಾಸಿಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಎದ್ರ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ idea ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ್. "ಮೀವರೆಗ್ ನೀರ್ ಕಟ್ಟಗ್ ಕಾದಿತ್ ಕಾಣ್.. ಹೋಯಿ ಮೀ ಈಗಳೆ , ಕಡಿಕ್ ನಾ ಮೀತಿ.." ಅಂತ ಅಜ್ಜಿನ ಮೀವರಿಗೆ ಓಡ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟಳ್. ಗಂಟಿ 4 ಆತಾ ಬತ್ತಿತ್ತ್, ಈಚಿಗ್ ಸುಕೆತ ಗ್ವಬ್ರನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಚೊಲ್ಲು ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲೇ ಆಚಿ ಗೆದ್ದೆಗ್ ಕರಿಯ ಇದನ್ನ ಕಂಡ್ "ಗಡ ಸುಕೆತ ಬಟ್ರ ಮನಿ ಗೆದ್ದಿಗ್ ನೀನ್ ಯಂತಕ್ ಗೊಬ್ರ ಚೋಲ್ಲತ್ತ್, ಅದ್ ಅಗೆಡಿ ಅಲ್ದನ, ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತ್  ಯಂತಕ್ ಗೊಬ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ " ಅಂದೆಳಿ ಕೆಂಡ. "ಅದ್ , ಅವ್ರಿಗೆ ಮಣುರೆಗ್ ಏನೋ ಪೂಜಾ ಇತ್ತ್ ಅಂಬ್ರ್, ಮಾಣಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಯಿದ ಅಂಬ್ರ್, ಅದಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಂಚುರ್ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕಿ ಕೊಡುಕ್ ಹೇಳ್ರ್, ಅಗೆಡೆಗ್ ಆಗಿ ಸಮ ಏಳಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದದ್ದ್.." ಇದ್ದ ಸತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ್ ಕರಿಯಂಗೆ ಹೀಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಸುಕೆತ. "ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ರಿಗ್  ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಲ್ದಿರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ, ಈ ಸಲ ಯಂತಕೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ರ್..." ಮನಸಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕಂಡ ಕರಿಯ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸುಕೆತ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ಸಿ, ಗೆದ್ದಿ ಕಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಿತ್ತ ಅಂದೆಳಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಕಂಡ್ ಬಟ್ರ ಮನಿ ಹತ್ರ ಓಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. "ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಹೇಲ್ ವಾಸನಿ, ಕಡಿಕ್ ಅವಳ್ ಹತ್ರ ಬರ್ದಿರೆ ಹ್ವಾದ್ದೆಲ್ಲ waste ಆತ್ತ್." ಅಂತ ಯೋಚನಿ ಮಾಡಿ ಮನಿಗ್ ಹೋಯಿ ಮಿಂದಕಂಡ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಯ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಬಟ್ರ ಮನಿಗ್ ಬಪ್ಪು plan ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಓಡ್ದ. ಈಚಿಗ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ದೇವ್ರಿಗ್ ಕೈ ಮುಗ್ದ್, ಆಕಾಶನ ಒಂದ್ ಸಲ ಕಂಡ್  ಮಳಿ ಸದ್ಯ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೆಳಿ ಗೊತ್ತಾರ್ ಮೇಲೆ "ಹೆಣಾ.. ನಾನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾತಿ, ಬಾಗಲ್ ಹಯ್ಕೋ.. ಆ ಕರಿನ ಒಳಗ್ ಕಟ್ಟ್. ಹಂಗೆ ಹೋರಿಗೆ ಚೂರ್ ಹುಲ್ಲ್ ಹಾಕ್.. " ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ್ರ್ . "ಅಕ್ಕ್  ಅಜ್ಜಿಯ.." ಒಳಗಿನಿಂದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಸ್ರ್ ಬಿಟ್ಟಳ್ . ಮತ್ತೆ ಮನಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಕಂಡ್, ಕೂಡ್ಲೇ ಸುಕೆತಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಳ್. ಒಂದ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತ್, ಎರಡ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತ್ ಸುಕೆತ ಫೋನ್ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ಳಿಗ್ ಸುಕೆತ ಬತ್ನೋ, ಇಲ್ಯೊ. ಅಂದೆಳಿ ಯೋಚನಿ ಸುರು ಆಯ್ತ್. ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ waste ಆಯ್ತೆನೊ ಅಂಬಗ್ ಆಯ್ತ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತ್. "ಹಲೋ, ನಾನ್ ಮೀವುಕ್ ಹೊಯಿದಿದಿ, ನಿಮ್ಮನಿ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಗೊಬ್ರ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತ್, ಈಗ ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ ಮೀಯುಕ್ ಹೊಯಿದಿದಿ.." ಈ ಮಾತ್ ಕೆಂಡ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗ್ ಇವ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ರ ಹಾಕಿ ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾದ ಅಂದೆಳಿ ಅನ್ಸಿ "ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಚಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡುಕ್ ಹೇಳಿರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡದ್ದ್, ಹಂಗಾರೆ ನಮ್ಮನಿಗ್ ಬತ್ತಿಲ್ಯ.?" ಕೆಂಡಳ್  ಬೇಜರೆಗೆ. "ಇಲ್ಲ ಮರತಿ, ಈಗ ಬತ್ತಿದ್ದಿ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ಗ್ವಬ್ರ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಕ್ ಆಯಿದಿತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮನಿಗ್ ಮೀಯುಕ್ ಬಂದದ್ದ್. ಈಗ ನಾನ್, ಇನ್ 5 ನಿಮಷ್ದೆಗ್ ಆಲ್ ಇದ್ದಿ, ಒಂಚೂರ್ ನಾಯಿನ ಒಳಗ್ ಕಟ್ಟ್ ಮರತಿ, ಇಲ್ದಿರ್ ಅದ್ ನನ್ ಕಂಡ್ ಬೊಗ್ಳತ್ತ್.." ಅಂದ ಸುಕೆತ.  ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಹಲ್ಲ್  ಕಿರ್ದ್ "ಅಕ್ಕ್ .." ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟ್ ಅಡ್ಗಿ ಮನಿಗ್ ಓಡಿ ಹೋಯಿ ಚಾಗೆ ನೀರ್ ಇಟ್ಟಿಕೆ , ನಾಯಿನ ಒಳಗ್ ಕಟ್ಟಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಗಿ  ಮನಿಗ್ ಬಂದಳ್.

ಚಾ ಆಯ್ತ್, ಗೆಣಗಿನ ಹಪ್ಪಳ ಸುಟ್ಟ್  ಮನಿ ಬಾಗ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ wait ಮಾಡ್ತ  gateನ್ನೇ ಕಾಂಬುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. ಸುಕೇತ ಬಂದನೇ ಗೇಟಿಂದ ಆಚಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ಣ್  ಆಡ್ಸಿ ರಪ್ಪನೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಿಶ್ದೆಗ್ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ಬಾಗ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ನಿಂತ. ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ love ಮಾಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್ . ಕಣ್ಣಿಂದ ಹಗೂರ ಕೈ ಹತ್ರ love ಬಪ್ಪು ಸುರು ಆಯ್ತ್. "ಒಳಗ್  ಬನಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ.. " ಹಗೂರಕ್ ಹೇಳಿ, ಒಳಗ್  ಓಡಿ ಹೋಯಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಾ, ಹಪ್ಪಳ ತಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಟೀಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ್ , "ಚಾ ಕುಡಿ.." ಅಂದಳ್ . "ನೀನು ಬಾ, ಕೂಕೊ.." ಅಂದ ಪ್ರಿಯಕರ ಮಹಾಶಯ. ಹಗುರ ನುಲಿತ ಸುಕೆತನ ಪಕ್ಕಕ್ಕ್ ಬಂದ್ ಕೂತಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸುಕೆತ ಚಾ ಹೀರ್ತ (ಹೀರುತ್ತ) ಅವ್ಳನ್ನೆ  ತಿಂಬು ತರ ಕಾಂತ ಹಪ್ಳನ ಕಚ್ಚು ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಇಬ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರ್ . ಶಬ್ದವೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಕೆತ ಹಪ್ಪ್ಳನ ಒಂದ್ ತುಂಡ್ ಮಾಡಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತಿನ್ಸು ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಅವ್ಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನದೆ ಕಣ್ಣ ಕೆಳ್ಗ್  ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ತಿಂಬು ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. ನಿಮ್ಗ್ ನೆನ್ಪ್ ಇತ್ತೊ ಇಲ್ಯೊ  ಬಟ್ರ್, ಮನಿಯಿಂದ ಹ್ವಾಪತಿಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹತ್ರ ವಾದಿರಾಜಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಮಣುರ್ ಬಟ್ರ್ ಮನಿಗ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್ ಅಂದಿರ್. ಇವ್ಳ್ ಸುಕೇತ ಮನಿಗ್ ಬತ್ತಾ ಅಂಬ್ ಕುಷಿಯೆಗೆ ವಾದಿರಾಜನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಚಿಗ್ ಸುಕೇತ ಹಪ್ಪಳನ ತುಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಚಿಗ್ ಕಡಿನ್ ಬಾಗ್ಲೆಗ್ ವಾದಿರಾಜ ಹಲ್ಲ್ ಕಚ್ಕಂಡ್ ಇವ್ರನ್ನೆ ಕಾಂತ ನಿಂತಿದ. ಒಂದ್ ನಿಮಷ  ಅಯಿತ್, ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಅಯಿತ್ ಅವ್ರಿಬ್ರೂ ವಾದಿರಾಜ ಇದ್ದದ್ ಕಾಣ್ಲೆ ಇಲ್ಲ. ವಾದಿರಾಜಂಗ್ ಸಿಟ್ಟ್ ನೆತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಜುಟ್ಟ್ ಸರ್ತ್ ಅಯಿತ್. ಇಬ್ರನ್ನು ಕಣ್ಣೆಗ್ ಸುಟ್ಟ್ ಬಿಡು ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದಿರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಟ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ನೆನೊ. ಇವನ್ ಕೈಯೆಗ್ ಇನ್ನ್  ಸೈಸುಕ್ ಆಯ್ಲಿಲ್ಲ, "ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ..." ವರ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ವಾದಿರಾಜ. ಈ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಮರ್ತ್, ಲವ್ವಿನ್ ಹೊಳೆಗ್ ಮೀತಿದ್ದ್ ಮೀನನ್ನ ನೀರಿಂದ ತಗ್ದಂಗ್ ಆಯ್ತ್. ಕುತ್ತಿಗಿನ ಬಾಗ್ಲ್ ಬದಿಗ್ ರಪ್ಪ  ಇಬ್ರು ತಿರ್ಸಿ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಮ್ಗಲಿಯ ವಾದಿರಾಜ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಹಿಷಾಸುರ ದ್ವಾಳ್ ಕಣ್ಣ್ ಕೆಂಪ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ನಿಂತಂಗ್ ಇತ್ತ್. ಇಬ್ರ್ ಪುಂಗಿ ಬಂದ್ ಆಯಿತ್. ಅಣ್ಣನ್ನ ಕಂಡದ್ದೆ ತಡ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವ್ರ್ ಕೋಣಿಗ್ ಓಡಿ ಹೋಯಿ ಬಾಗ್ಲ್ ಹಯ್ಕಂಡಳ್. "ಎ ರಂಡಿ ಹೆಣ್ಣೇ.. ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟ್ ಹ್ವಾದ್ಯ.. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾಯಿಗ್ ಹಿಡ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾ..." ಅಂದೆಳಿ ಮನ್ಸಂಗೆ ಅಂದ್ಕಂತ ಆಚಿ-ಈಚಿಗ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಕಂಡ ಸುಕೇತ. ಎಲ್ಲ ಕಡುವು ಮುಚ್ಚಿತ್. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರ್ಗ್ ಹ್ವಪುಕ್ ಬಾಗ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ ವಾದಿರಾಜನ್ನ ಒಂದ್ ಸಲ ಕಂಡ್,"ಅದ್, ಇವತ್ತ್ ಬಟ್ರ್ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಗೊಬ್ರಹಾಕುಕ್ ಹೇಳಿದಿರ್, ಅದಕ್ಕೆ..." ತೊದ್ಲತಾ ಹೇಳ್ದ ಸುಕೇತ.  "ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಗೊಬ್ರನ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಗ್ ಹಾಕುಕ್ ಹೇಳಿರೆನ್.. ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮನಿ ಒಳ್ಗ್ ಬಪ್ಪು ಅಷ್ಟ್ ದೈರ್ಯ ಬಂತಲ್ದ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ನಮ್ಮನಿ ಸುತ್ತೆಲ್ಲಾರೂ ನಿನ್ನ್  ಶನಿ ಸೊಡ್ಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮೈಯೇಗ್ ಹಿಡದ್ದ್ ಶನಿ ಬಿಡ್ಸತಿ ಪ್ರಾರಬ್ದವೆ.. ಹೋಗತೆ ಹೆಕ್ಕ ತಿಂಬವ್.." ವಾದಿರಾಜನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಮಂತ್ರ ಸುಕೇತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ದೋ. ಸುಕೇತ ಮನ್ಸಿನೆಗೆ "ಇವ ದಾರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಕುಮ್ಚಟ್ ಹಾಕಿ ಮನಿ ಸೇರ್ತಿದಿನಲ ದೇವ್ರೆ.. "ಅಂತ ಅಂದ್ಕಂಬ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಕಡಿಕೂ ಬಾಗ್ಲ್ ಕಡಿನಿಂದ ವಾದಿರಾಜ ಈಚಿಗ್ ಬಂದ. ಸುಕೇತ ತುಟಿ ಪಿಟಕ್ ಅನ್ನದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ ಲಗೆಷಿ ಪದ್ರಡ್. ವಾದಿರಾಜನ್ ಸಿಟ್ಟ ಇನ್ನು ತಣ್ಣಗ್ ಅಯ್ಲ. ಅವ ಓಡತ್ತ್ ಕಂಡ್  ಅಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ್ದ್ ನಾಯಿನ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ಸುಕೇತ  ಇನ್ನೇನ್ gate ಬಾಗ್ಲ್ ತೆಗಿಕ್ ಅಂದೆಳಿ ಮಾಡುಕು ಹಿಂದಿಂದ ಯಾರೊ ಯೆಳ್ದಂಗ್ ಆಯ್ತ್. ಹಿಂದೆ ತಿರ್ಗಿ ಕಾಂತ, ವಾದಿರಾಜನ ನಾಯಿ ಅವನ್ ತರಾನೆ ಕಣ್ಣ್ ಹೊಳಸ್ತಾ, ಪುಕ್ಳಿಗ್ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹಳೆ ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕಂತ್. ಸುಕೇತಂಗೆ ಆಚಿಗ್ ಕೂಗುಕು ಆಯ್ದೆ, ಈಚಿಗ್ ನಾಯಿಯಿಂದ ಬಿಡಸ್ಕಂಬುಕು ಆಯ್ದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕಡಿಕೂ ಅಂತು ಇಂತೂ ನಾಯಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಸ್ಕಂಡ್ ಬಪ್ಪುರೊಳಗೆ pant ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ. gateಯಿಂದ ಹೆರ್ಗ್ ಬಂದದ್ದೆ ತಡ gate ಬಾಗ್ಲ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದದ್ದ್ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲೆಗ್ ನಾಯಿಗ್ ನಾಕ್ ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟಿ, "ಏ ಮಾಣಿ ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಗತಿ ಮಾಡ್ತಿ ಕಾಣ್.." ಅಂದೆಳಿ ಅವ್ನಿಗ್ ಕೈ ಮಾಡಿ ಗುರು ಪ್ರಿಯಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ. "ಹ್ವಾ.. ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮರೆ.. ಬೇಗ್ ರಿಕ್ಷಾ  ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಕಂಚಿ ಬೆಟ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಾ.. ಆ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ರಂಡಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದ್ ಜಾಗ್ದೆಗ್ ಕಚ್ಚಿತ್ ಮರೆ.. ಬೇಗ್ ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರಿಗ್ ಹೊಯಿಕ್.." ಅಂದೆಳಿ ಮರ್ಕತ ಹೇಳ್ದ . "ಹೌದನಾ.. ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿತ್ ಮರೆ ಆ ನಾಯಿ.." ಕೆಂಡ ಗುರುಪ್ರಿಯ. "ನನ್ನ ಅಂಡಿಗ್ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿತ್ ಮರೆ ಅದ್, ರಕ್ತ ಪೂರ ಹೋಯಿತ್.. ನೀ ಬೇಗ್ ಬತ್ಯ ಇಲ್ಯ..?" ಕೆಂಡ ಸುಕೇತ ಸಿಟ್ಟೆಗ್. "ಅಲ್ಲ ಮರೆ ಆ ನಾಯಿ ಬಾಯಿಗ್ ಅದನ್ನ ಯಂತಕ್ ಕೊಡುಕ್ ಹ್ವಾದ್ದ್ ಮರೆ.. ನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಯಂತ ಸಿಕ್ಲ್ಯನ.. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊ.. ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೋಟದಲ್ಲೆ ಇದ್ದಿ , ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗ್ ಹ್ವಾಪುಕ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್,  ರಿಕ್ಷಾ ಬಸವಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳ್ತಿ. ಅವನ ರಿಕ್ಷಾದೆಗ್ ಬಾ.. ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಪೆಗ್ ಇರ್ತಿ.." ಅಂದೆಳಿ ಬಸ್ವಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತು ಇಂತು ಸುಕೇತನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರಿಗ್ ಸೇರ್ಸರ್.  ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡದ್ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಗಾಯ ಗುಣ ಆಪಲೋರಿಗೂ ಬೂಲೂರಿ ಕೂಕಂಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆಳಿ warning ಮಾಡಿ ಮನಿಗ್ ಕಳ್ಸಿ ಕೊಟ್ರ್. ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ನಾಯಿ ಕಡಿಯಿಂದ ಸುಕೇತ ಒಂದ್ ತಿಂಗ್ಳ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಣ್ದಿದ್ದಂಗ್ ಆಯಿತ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಪತಿಗ್ ಈಚಿಗ್ ಬಟ್ರ್ ಮನೆಗ್ ವಾದಿರಾಜ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚರ್ಮ ಸುಲುಕ್ ಗನ ಗಾಳಿ ಅಡ್ರ್ ready ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೆರ್ಗ್ ಬಪ್ಪುದನ್ನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂಕಂಡ. ಒಂದ್ ಗಂಟಿ ಆಯ್ತ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಗಲ್ ತೆಗಿಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಾದಿರಾಜನ ಸಿಟ್ಟು ಕಡ್ಮಿ ಆಯಿದಿತ್. "ಯಂತ ಬಾಗ್ಲ್ ತೆಗಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಮುರ್ದ್ ಹಾಕುದ?, ಮಾಡುದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಒಳಗ್ ಹೊಕ್ಕಂಡ್ರ್ ಆಯಿಲ. ಮಾಡುಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೊಚ್ನಿ ಮಾಡ್ಕ್. ಸಾಯಲಿ.. ಹೆರ್ಗ್ ಬಾ.. ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ. ನಂಗ್ ಹೊಸು ಆತ್ತ್. ಬಂದ್ ಕೂಳ್-ಗೀಳ್ ಹಾಕ್ತ್ಯಾ..?" ಅಂದ ವಾದಿರಾಜ. ಅಣ್ಣನ್ ಸಿಟ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತ್ ಅಂದೆಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ "ನಾವ್ ಯಂತ ಮಾಡ್ಲ, ನಾನ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ನೆ ಹಪ್ಪಳ ತಿನ್ನಸ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೆ..." ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಣ್ಣನ್ನ convince ಮಾಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. "ಹೊಯ್ಲಿ ಬಿಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವನ್ನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕಡ್ದ್ ಹಾಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ.. ಈಗ ಹೆರ್ಗ್ ಬಾ.. " ಅಂದ ಅಣ್ಣರಾಯ. "ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯಂಗ್ ಈ ವಿಷ್ಯ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ದಾ..?" ನಿದಾನ್ವಾಯಿ ಕೆಂಡಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. "ಇಲ್ಲ.. ಹೆರ್ಗ್ ಬಂದ್ ಉಂಬುಕ್ ಹಾಕ್ತ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಶೆಳ್ಕಿ ಹಿಡ್ಕಣ್ಕಾ.." ಮತ್ತೆ ಬುಸ್ಗುಟ್ಟು ಸುರು ಮಾಡ್ದ ವಾದಿರಾಜ. ಇದ್ ಕೇಂಡದ್ದೆ ತಡ, ಬಾಗ್ಲ್ ತೆಗ್ದ್ ಅಡ್ಗಿ ಮನಿಗ್ ಓಡಿ ಊಟಕ್ಕ್ ready ಮಾಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. ಅಂತು ಬಡ್ಗಿ ತಿನ್ನದೆ ಪಾರಾದಳ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಪಾಪ ಸುಕೇತ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುತ್ತ್ ಕೊಡ್ತಳ್ ಅಂದ್ಕಂಡಿದ, ಕಡಿಕೆ ಯಾರೊ ಎಲ್ಲೊ ಮುತ್ತ್ ಕೊಟ್ರ್.ಮಣೂರ್ ರಾಘು ಬಟ್ರ್ ಮನೆಗ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತೆಗ್ ಪೂಜಾ ಮುಗ್ಸಿ ಸೋಮವಾರ ಮದ್ಯಾನ್ಹದ್ ಸುಮಾರಿಗ್ ಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕಂತ ಬತ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ರ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರ್  ಮನಿ ಅಗೆಡಿಗ್ ಹತ್ರ ಬಿತ್ತ್. ಒಂದ್ ಸಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತ್. ಇದ್ ನಮ್ಮನಿ ಗೆದ್ದಿನೆಯಾ ಅಂದೆಳಿ doubt ಅಯಿತ್. "ಹೌದ್.. ಇದ್ ನಮ್ಮನಿ ಗೆದ್ದಿಯೆ.." ಮನ್ಸಿನೆಗೆ ಅಂದ್ಕಂಡ್ ಕುಷೆಗ್ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಹೊಯಿಟ್ರ್. ಅವ್ರ್ ಕುಷಿಗೂ ಕಾರಣ ಇತ್ತ್, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ರ್ ಮೇಲೆ ಅಗೆಡೆಗ್ ಅಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೆಳ್ಕಂಡಿದೊ. ಹುಟ್ಟದೆ ಇದ್ದ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಚಿಗ್ರುಕ್ ಸುರು ಆಯಿತ್. ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾದರೆ ವಿಷ್ಯನೆಲ್ಲಾ ವಾದಿರಾಜಂಗ್ ಹೆಳ್ರ್. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಕುಷಿಯಾದ್ದ್ ಕಂಡ್ ಮಗನಿಗೂ ಕುಷಿ ಆಯಿತ್. "ಅಲ್ಲಾ.. ಮೂಕಕ್ಕ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೋಳಿ ಸಾಂಕುದಾರ್ ಸಾಂಕಿನಿ, ಆ ಹಾಡಿ ಬದಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಗು ಯಾರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ.." ಅಂದ ಮಗ ವಾದಿರಾಜ. ಮಗ ವಪ್ಪುಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆ ತಡ ಬಟ್ರ್ ಸುರು ಮಾಡ್ಕಂಡ್ರ್ "ಹೌದ್ ಮರೆ, ಎಂತಾರು ಸೈ ಒಂದ್ ಕೈ ಕಾಂಬಾ, ಮೂಕಕ್ಕನ್  ಎಷ್ಟ್ ಎಣಸ್ಕಂಡ್ರು ಸಾಲ, ಸುಕೇತ್ನ ಗಂಡೂ ಉಪ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್. ನಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೋಳಿ ಮರ್ಗಳನ್ನ(ಮರಿಗಳನ್ನು) ಸುಕೇತ್ನ ಗಂಡಿನ್ ಕೈಯೇಗ್ ಕಳ್ಸುಕ್ ಹೇಳ್ತಿ, ಅವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದ್ ಕೋಳಿನ್ ಹಿಡ್ದ್ ಗೂಡಿಗೂ ಹಾಕಿಕೊಡುಕ್ ಹೇಳ್ವ, ಸಲ್ಪ ದುಡ್ಡ್ ಕೊಟ್ರ್ ಆಯ್ತ್.. ಏನಂತೆ.." ವಾದಿರಾಜನ ಮುಖ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ಹೆಳ್ರ್ ಬಟ್ರ್. "ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಸುಕೇತ ಬ್ಯಾಡಾ.. ಬೇರೆ ಯಾರತ್ರಾದ್ರು ಹೇಳುಕ್ ಹೇಳಿ, ಅವ ಸರಿಯಿಲ್ಲ.. ಮೊನ್ನೆ..." ನಡ್ದದ್ದನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟ. "ಇದ್ರೆಗೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಪ್ಪ್ ಯಂತ ಇಲ್ಲ.. ಆದ್ರು ನಾನ್ ಸಮ ಹೊಡ್ದ್ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದಿ. ಇನ್ನ್ ಅವ್ನ ಸುದ್ದಿಗ್ ಹ್ವಾತಿಲ್ಲ ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿದಳ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗ್ ಈ ವಿಷ್ಯ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದಿ. ನೀವು ಅವಳ ಹತ್ರ ಯಂತ ಕೆಣ್ಬೆಡಿ. ಈಗ ಮೂಕಕ್ಕಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೋಳಿನ ಬೇರೆ ಯಾರತ್ರಾರು ತಂದ್ ಕೊಡುಕ್ ಹೇಳಿ.." ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಷಯ divert ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಕೈಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟ ವಾದಿರಾಜ. ಬಟ್ರಿಗ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಯಂತ ಆತಿತ್ತ್ ಅಂದೆಳಿ ಗೊತ್ತಯ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿದ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತ್. ಮೂಕಕ್ಕಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಜಗ್ನಥಣ್ಣನ್ ಕೈಯೆಗ್ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಕಳ್ಸುಕ್ ಹೇಳಿ, ರಾತ್ರಿಗ್ ಕೋಳಿನ ಗೂಡಿಗ್ ಹಾಕುದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ದ್, ಜಗ್ನಥಣ್ಣಂಗೆ ಸಂಬ್ಳ , ಕೋಳಿ rate ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕ್ ಬಂದ್ರ್. ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಷ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ರ್ ಮನಿಯರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೂಕಕ್ಕ,ಜಗ್ನಥಣ್ಣಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷ್ಯ ಗುತ್ತಿರ್ಕ್. ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ ಜಗ್ನಥಣ್ಣ ಕೋಳಿನ ಗೂಡಿಂದ ಬಿಡ್ಕ್. ಹಾಂಗೆ ಕತ್ಲ್(ಕತ್ತಲು) ಆರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಕೋಳಿನ ಗೂಡಿಗ್ ಹಾಕಕ್. 15 ದಿನ  ಆರ್ಮೆಲೆ ಮೂಕಕ್ಕ ಬಂದ್ ದೆರ್ಲಿ ಒಡ್ದ್ ಕೊಡುದ್, ಆ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರದ್ ದೆರ್ಲಿನ ಜಗ್ನಥಣ್ಣ ಗೆದ್ದಿಗ್ ಹಾಕುದ್ ಅಂದೆಳಿ ಮಾತ್ ಅಯಿತ್. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜಗ್ನಥಣ್ಣ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ತಂದ್ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ಹಾಡೆಗ್ ಬಿಟ್ಟಿಕೆ, ದಿನ ಮಾತ್ ಆಡ್ಕಂಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ.
೧೦ ದಿನ ಕಳಿತ್ ಆಚಿ ಬದೆಗ್ ಸುಕೇತ ಸುದಾರ್ಸುಕ್ ಸುರು ಆದ. ಆ ಹಪ್ಪ್ ನಾಯಿನ ಹ್ಯಾಂಗಾರು ಕೊಲ್ಲಕ್ ಅಂದೆಳಿ ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ್ ಜೊತಿಗ್ ಕಲ್ಸಿ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ಹಾಡಿ ಹತ್ರ ನಾಯಿನ ಹುಡ್ಕುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಈ ಸಲ ನಾಯಿ ಬೊಗ್ಳು ಬದ್ಲ್ ಕೋಳಿ ಕೂಗು ಸುರು ಮಾಡ್ದೊ. ಸುಕೇತ್ನಿಗ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಗುತ್ತಾಯ್ತ್ ಬಟ್ರ್ ಮೂಕಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಕೋಳಿ ತಕಂಡ್ ಸಾಂಕ್ತಿದ್ದ್ರ್ ಅಂದೆಳಿ. "ಎ ಮಾಣಿ ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಗತಿ ಕಾಣ್ಸ್ತಿ.." ಅಂತ ಮನ್ಸಿನೆಗೆ ಅಂದ್ಕಂಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಯರಾಮಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಸಾಯಂಕಾಲದ time. ಎಲ್ಲ ಕೂಕಂಡ್ ಚಟ್ಟ್ ಕೊಯ್ತಿದ್ರ್(time pass ಮಾಡ್ತಿದ್ರ್). "ಇದ್ ಯಂತ ಹೇಶಿಕಿ ಮರ್ರೆ, ಅದ್ಯಂತದೋ ಹೆಳ್ತ್ರಲ ಮಾಡುದ್ ಅನಾಚಾರ ಮನಿ ಮುಂದೆ ಬೃಂದಾವನ.. ಹಾಂಗ್ ಆಯಿತ್ ಇವ್ರ್ ಕತಿ". ರಾಗ ಎಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. "ಎಂತ ಆಯ್ತ್ ಮರೆ ನಿಂಗೆ, ನಾಯಿ ಕಚ್ರ್ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ವೇದಾಂತ ಹೇಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡಿದೆ.." ಅಂದ ಪರ್ಸ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಜಲ್ ಕುಡಿತ. "ನಮ್ ಕರಿ ಬಟ್ರ್ ಇದ್ರಲ ಮರೆ, ಅವ್ರ್ ಮನೆಗ್ ಕೋಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತರ್ ಅಂಬ್ರ್ ಮರೆ.. ಅವರನ್ನ ನಾವ್ ಹೋಯಿ ಪೂಜ ಮಾಡುಕ್ ಕರುದ್.. ಅವ್ರ ಬಳಾಲ್ ಕೋಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಹೈಕಂಡ್ ಉಂಡ್ಕಂಡ್  ಬಂದ್ ಇಲ್ ಪೂಜಾ ಮಾಡುದ್.." ಅಂದ ಸುಕೇತ. "ಗಡಾ , ಹಲ್ಲ್ ಬಿಗಿಹಿಡ್ದ್ ಮಾತಾಡ್, ಬಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಂಗಲ ಹೆಳ್ರ್ ಸರ್ಪ್ನಾವ್ (ಸರ್ಪ ಹಾವು ) ಕಡಿತ್. ನಿಮ್ಗ್ ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡುಕ್ ಮತ್ತ್  ಯಾರ್  ಸಿಕ್ಲ್ಯ.." ಅಲ್ಲೇ ತರ್ಕಾರಿ ತಕಂಬುಕ್ ಬಂದ್ ಸೋಮು ಉಗ್ದಳ್. "ನಾನ್ ಬಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗ ವಾದಿರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ, ಆವಾ ಮನ್ನೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಅಂಗಡೆಗ್ ಮಟ್ಟಿ(ಮೊಟ್ಟೆ) ತಿಂತದ್ದ್ ನಾನೇ ಕಂಡಿದಿ, ಅದು ಅಲ್ದೆ ಅವ್ರ್  ಮನಿ ಹಾಡೆಗ್ ಕೋಳಿನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಯ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಸಾಂಕ್ತಿದ್ದ್ರ್. ನಿಮ್ಗ್ ನನ್ನ್  ಮೇಲ್ ನಂಬಿಕಿ ಇಲ್ದಿರ್ ನೀವೇ ಹೋಯಿ ಕಾಣಿ.." ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ಹೊಟ್ಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸುಕೇತ. "ನಂಗೂ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆಚಿ ಬದಿಯಿಂದ ಬಪ್ಪತಿಗ್ ಅವ್ರ್  ಮನಿ ಹಾಡೆಗ್ ಕೋಳಿ ಕೂಗದ್ದ್ ಶಬ್ದ ಕೆಂಡದ್ದ್ ಹೌದ್" ಹೊಳಿ (ಹೊಳೆ) ಮೀನ್ ಸಾರಿಗೆ ಬೆಣ್ಗಲ್  ಹಾಕ್ದಂಗ್ ಹೇಳ್ದ ಮಾಣ. ಅಂಗಡೆಗ್ ಇದ್ದರಿಗೆಲ್ಲ doubt ಬಪ್ಪು ಸುರು ಆಯಿತ್. ಈ ಮಕ್ಕಳ್ ಹೇಳತ್ತ್ ಸತ್ಯವ ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾ  ಕಂಡೆ ಬಿಡ್ವ ಅಂದೆಳಿ ಸೋಮು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾಮಣಿಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಯಿ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ಹಾಡಿ ಕಡಿಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳ್ಸಿದ್ರ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಉಳ್ದ್ ಗಂಡಸರು ಅವರನ್ನ follow ಮಾಡ್ರ್. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟ್ ಸೇರಿ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ gate open  ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಹಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೊರಟ್ರ್. gate  ಹತ್ರನೆ ಇದ್ದ ನಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಜನರನ್ನ ಕಂಡ್ ಗುಪ್-ಚುಪ್ ಅಯಿತ್. ಇದೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದ್ chance  ಅಂದೆಳಿ ದೊಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್ ತಕಂಡ್ ನಾಯಿ ಕಾಲಿಗ್ ಬಿಸಾಕ್ದ ಸುಕೇತ. ನಾಯಿ ನೋವಿಂದ ಕುಂಟ್ತ ಮನಿ ಹತ್ರ ಹೋಯಿತ್. ಹೊರಗಡೆ ಶಬ್ದ ಕೆಂಡ್ ಬಟ್ರ್ ಹೊರ್ಗ್ ಬಂದ್ ಕಾಂತ್ರ್ ಗುಳ್ಳಾಡಿ ಸಪರಿವಾರ ಬಟ್ರ್ ಮನಿ ಕೋಳಿ ಗೂಡ್ ಹತ್ರ ಕೋಳಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿತ್ತ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಟ್ರನ್ನ, ಮಗ ವಾದಿರಾಜನನ್ನ ಉಗುದ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಪ್ಪತಿಗ್ ಸುಕೆತ ಮಾತ್ರ ಹಲ್ಲ್ ಬಿಟ್ಟ್ಕಂಡ್ ವಾದಿರಜನ್ನೇ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ನಗಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ. ಬಟ್ರ್ ಇಪ್ಪು ವಿಷ್ಯ ಹೆಳುಕ್ ಆಯ್ದೆ ಸುಮ್ನೆ ತಲಿ ಅಡಿ ಹಯ್ಕಂಡ್ರ್. ಈ ವಿಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂಕಕ್ಕಂಗ್ ಗುತಾಯ್ತ್. ಇನ್ನ್ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕಂಡ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಗೆ ಬಟ್ರನ್ನ ಕೊಂದ್ ಹಾಕ್ತರ್ ಅಂದೆಳಿ ಬಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ ಇಪ್ಪುವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗು ಹೇಳ್ದಲ್. ಬಟ್ರು ಅದನ್ನ ಹೌದ್ ಅಂದೆಳಿ ಒಪ್ಕಂಡ್ರ್. "ನಾನ್ ಬರಿ ಗೊಬ್ರಕ್ಕ್ ಅಂದೆಳಿ ಕೋಳಿನ ಸಾಂಕ್ತಿದ್ದದ್ದ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನ ತಪ್ಪ್ ತಿಳ್ಕಣ್ಬೆಡಿ.." ಅಂದೆಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೆಂಡ್ರ್ ಬಟ್ರ್. "ಅಲ್ಲ ಬಟ್ರೆ, ಹೀಂಗ್-ಹೀಂಗೆ ಅಂದೆಳಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡುದ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಗುಟ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದ್ ಯಂತ ಇತ್ತ್ ಇದ್ರೆಗೆ. ಉಂಬುಕ್ ಕೂಳ್ ಬೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕಾತ್ತ್ ಬಿಡಿ. ಹಾಂಗೆ ಗೊಬ್ರ ಉಳದ್ರೆ ನಂಗು ಸಲ್ಪ ಕೊಡಿ.." ನೆಗಿಯಾಡ್ತ ಬಾಬಣ್ಣ, ಬಟ್ರ್ ಬೇಸಾಯಿ(ಬೇಸಾಯ) ಮೇಲ್ ಇಟ್ಟ್  ಕಳಕಳಿನ ಹೊಗಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನಿಗ್ ಹ್ವಪುಕ್ ಹೇಳಿ ಬಟ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ರ್. ಅಂತು ಬಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಗಿಹರದ್ದ್ ಕುಷೆಗ್ ರಾವುತ್ರಿಗ್ (ರಾವುತೆಶ್ವರ) ಒಂದ್ ಕೈ ಮುಗ್ದ್, ಮೂಕಕ್ಕಂಗೂ ಕೈ ಮುಗ್ದ್ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಹ್ವಾರ್. ಎಲ್ಲ ಹೌದ್ ಮರ್ರೆ ಈ ಸುಕೇತ್ನ ಗಂಡಿನ್ love story ಯಂತ ಆಯಿತ್ ಅಂದೆಳಿ ಕೆಂತ್ರ್ಯಾ? ನಾಡ್ದಿಗ್ ಗೆಂಡದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕ್ ಬನಿ ಹೇಳ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿವರಿಗೂ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಮನಿ ಗೆದ್ದಿಗೆ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ರ try ಮಾಡಿ ಕಾಂಬಿಲ್ರಿಯಲ....??

ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 
-------------------------
ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುಳ್ಳಾಡಿ.

(ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಲ್ಲಿ