ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.


Type in English. Press Space to get it in ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ Press Ctrl+g to toggle between English and Kannada

ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2013

ಮೀನ್ ಮಾಲಿಂಗ

 (ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಮೃತ ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇನಾದರು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಸಮಾಜದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ನಂಗ್ ಮಳ್ಗಾಲ 10ರಿಂದ 20 ಆಪೂದ್ರೊಳ್ಗೆ, ಮಾಲಿಂಗ cycle ಗುಜ್ರಿಗ್ ಹಾಕಿ M-80 ಒಡ್ಸ್ಕಂಡ್ ಈಗ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾದೆಗ್ driver ಜೊತಿಗ್ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಟಿನೇ ತಕನ್ಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಸುರುಮಾಡಿದ. ಮಾಲಿಂಗ ನಮ್ ಊರೆಗ್ ಮೀನ್ ತಕಬಪ್ಪನ್, ಮೊದ್ಲಿಂದ ಈಗಿನ್ ವರಿಗೂ ಜಗತ್ತ್ ಬೆಳ್ದಂಗೆ, ಅಕ್ಕಿ rate ಬೆಳ್ದಂಗೆ, BMTC rate ಬೆಳ್ದಂಗೆ ಮಾಲಿಂಗನ ಮೀನ್ ರೇಟು ಬೆಳಿತ ಇತ್ತ್. ಆಗಳಿಕ್ ನಮ್ಮ್ ಜನ ಮಾಲಿಂಗ ಯಂತ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ಬಂದ್ರೂ ಅವನ್ ಹತ್ರ ತಕಂತಿದಿರ್. ಆಗಳಿಕ್ ಜನ್ರಿಗ್ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಹೊಯಿ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಬಪ್ಪು time ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಹೊಯಿ ಬಪ್ಪುಕ್ ಗಾಡಿ ಅಯ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಿ ಬದೆಗ್ ಯಂತ ಬದತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ತಕಂತಿದಿರ್. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಮಾಲಿಂಗ ಎಗಳಿಕು fresh ಮೀನೆ ತಕನ್ಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಂಗಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವನ ಹತ್ರಾನೆ ಮೀನ್ ತಕಂತಿದಿರ್. ಹಾಂಗಾಯಿ ಇವನಿಗೆ competition ಕೊಡ್ವರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದ್ಲಯ್ತ್, ಜನ ರುಚಿ ಹುಡ್ಕುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್. ಹಾಂಗಯಿ ಮಾಲಿಂಗನ ಮೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಯಿ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಆಯಿತ್. ನಾಲ್ಕೈದ್ box ನ್ನ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾದೆಗ್ ಹೈಕಂಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದ. ಆಗಳಿಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿಗ್ 10 ಬಂಗಡಿ ಬತ್ತಿದಿತ್ ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೂ 10 ಬಂಗಡಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. “ಹೀಂಗೆ ದಿನ ದಿನ rate ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರೆ ಮಾಲಿಂಗ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲ ಇಮಾನ (ವಿಮಾನ) ದೆಗ್ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಬತ್ತ “ ಅಂತಿದ್ರ್ ನಮ್ ಸಿದ್ದಜ್ಜಯ್ಯ.              ಮಾಲಿಂಗನ್ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ಎಗಳಿಕೂ ಮೂಕಕ್ಕನ ಮನಿ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಸ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಹ್ವಾತಿದ್ರ್. ಹಾಂಗಾಯಿ ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಮನಿ ಬೆನ್ನರ್ ಚಣ್ಣಕ್ ಒಂದ್ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮೂಕಕ್ಕನೂ ಮಾಲಿಂಗಂಗೆ ಯಂತ ಹೇಳುಕ್ ಹ್ವಾತಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿಂಗನೂ ಮೂಕಕ್ಕಂಗ್ ಎಗಳಿಕೂ ಒಂದ್ ಕಾಣಿ ಹೆಚ್ಚ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ಳೂ ಯಂತ ಹೆಳ್ಡಿದ್ದಂಗ್ ಇಟ್ಕಂಡಿದ್ದ. ಹೀಂಗೆ ಸುಮಾರ್ ಮಳ್ಗಾಲ ಕಳಿತ್. 10 ರೂಪಾಯಿಗ್ 5 ಬಂಗ್ಡಿ (ಬಂಗಡಿ) ಯಿಂದ 1 ಬಂಗ್ಡಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತ್. ಅವತ್ತ್ ಶನಿವಾರ, ವಾರ ಇಡೀ ಮೀನ್ ತಿಂದರ್ ದೇವ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ ಹೇಳಿ ಗೌಲ್ ಬಿಡು ದಿನ. ಹಾಂಗಾಯಿ ಗನ ಮೀನ್ ತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ತಕಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಬರೀ ಚರು ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಬಂದ. “ಅಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಂಗ, ಬರೀ ಚಂಪಿ-ಚರು ತಕನ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ ಮರೆ, ಯಂತಾ ಪ್ಯಾಟೆಗ್ ಮೀನ್ ಇಲ್ಯಾನಾ..??” ಅಂದಳಿ ಕೇಂಡಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. “ಇವತ್ತ್ ನಮ್ ಹ್ವಟ್ಟಿಗ್ ಹ್ವಡುಕ್ ಗುಳ್ಳಾಡೆಗ್ ಗೌಲ್ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಅಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗನ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಬರ್ಲ ಮರ್ರೆ.” ಅಂದ ಮಾಲಿಂಗ. “ಹಂಗಾರ್, ಇವತ್ತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌಲ್ ಮುಟ್ಟಡಿದ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನ್ , ಈ ಚರುನ ಯಾರ್ ತಕನ್ತ್ರ್ ಮರೆ. ಕುಶ್ಟುವಣ್ಣ ಇದಿರ್ ತಕಂತಿದಿರೆನೋ, ಅವ್ರ್ ಹೊಗಿ ಹಯ್ಕಂಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಚರು ಯಾರ್ ತಿಂತ್ರ್ ಮರೆ ..” ಅಂದೇಳಿ ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡಿಕೆ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಹೊರ್ಟಳ. ಎರಡ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಾಕುಕು ಏನೋ ನೆನ್ಪ್ ಆಯಿ ಮತ್ತ್ ಮಾಲಿಂಗನ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದಳ್. “ಎಂತ ಮರ್ರೆ, 2 ಕಾಣಿ ಹಾಕುಲ್ರಿ. ಇಪ್ಪತ್ತ್ ರೂಪಾಯಿಗ್ ಇಷ್ಟೇಯಾ ?, ಕ್ವಾಟಾ (ಕೋಟ) ಪ್ಯಾಟೆಗ್ ಚರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಚಿ – ಬಾಚಿ ಕೊಡ್ತ್ರ್...” ಪಣ್ಕ್ ಉಮೇಶನ ಮನಿ ಕರ್ಕುವಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗನ ಹತ್ರ ಉಯಿಡ್ಕಂಬತಿಗೆ ಮೂಕಕ್ಕ ಬಂದ್ “ಯೆಂತ ಕರ್ಕುವ ನಿಂದ್, ಅವ sale ಆಯಿಲಾ ಅಂದೇಳಿ ಆಪಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ, ಸಾಕಾತಿಲ್ಯ ಮರತಿ. “ ಬಾಯಿ ಹಕ್ದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. “ಅಲ್ದೇ, ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಗಣೇಶ, ಉಮೇಶ ಬಂದಿರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಹ್ವಾಪುಕ್ ಬಂದದ್ದ್ . ಅವಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಇಲ್ದಿರೆ ಉಂಬುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರೆ..” ಕಿಸಿತ ಹೆಳ್ದಳ್ ಕರ್ಕು . “ಹೋ.. ಯಂತ ಮರತಿ ಅವು ಮನೆಗ್ ಉಂತೋ ಆಂಬ್ರ, ಯಂತಕ ಅಮೃತ ಬಾರ್ ಬಾಗ್ಲ್ ಹಾಕಿರೆನ್..?” ನೆಗ್ಯಡ್ತಾ ಮೂಕಕ್ಕ ಕರ್ಕುನ ಕೇಂಡಳ್. “ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ ಬಾಗ್ಲ್ ಹಾಕಿರ್ ಆಂಬ್ರ್, ಇಲ್ದಿರ್ ಈ ಹೊತ್ತೆಗ್ ಅವ್ರ್ ಮನೆಗ್ ಇರ್ತ್ರೆನ್.. ” ಆ ಕ್ಯಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲ್ ತೊರ್ಸ್ತ ಹೆಳ್ದಳ್ ಕರ್ಕು. “ಹ್ವಾ ಮಾಲಿಂಗ, ಆ ಚರುನ ಯಾರ್ ತಕನ್ಡ್ ಹ್ವಾತ್ರ್ ಮರಾಯ, ಎರಡ್ ಕಾಣಿ ಹಾಕುಲೆ.. “. ಅಂದೇಳಿ ಬೆಡ್ಕನ್ಡಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. ಮಾಲಿಂಗ ಮನ್ಸಿನೆಗೆ ಬೈಕಂತಾ ಎರಡ್ ಕಾಣಿ ಹಾಕ್ದ. ಕರ್ಕು ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಓಣಿ ಮೇಲ್ ನೆಡ್ಕಂಡ್ ಹ್ವಾದಳ್. “ಅಯ್ಯೋ.. ನಾನ್ ಬಂದ್ ವಿಷ್ಯಾನೆ ಹೇಳುದ್ ನೆನ್ಪ್ ಹೊಯಿತ್ ಕಾಣ್, ಹಾ.. ನಾಳಿಗ್ ನಮ್ಮನೆಗ್ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಇತ್ತ್ ಮರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳಿಗ್ ಒಂದ್ ದಿನ ನೀನ್ ಗಾಡಿನ ಇಲ್ಲಿವರಿಗೂ ತಕನ್ಡ್ ಬರ್ಬೆಡ. ಗುಡ್ಡೆಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೋ ಆಗ್ದಾ..? “ಅಂದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. “ಓ, ಹೌದಾ ಮೂಕಕ್ಕ, ಹೇಳದ್ದ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಯಿತ್ ಕಾಣಿ ಇಲ್ದಿರೆ ನಾಳಿಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಬತ್ತಿದಿದಿ ಕಂಡ್ರ್ಯಾ.. ಅಡ್ಡಿಲ ಮೂಕಕ್ಕ ನಾಳಿಗ್ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ನಿಲ್ಸ್ತಿ ಮರ್ರೆ.. “” ಅಂದೇಳಿ ಪ್ಯಾಂಕು, ಪ್ಯಾಂಕು ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರ್ಟ. ಮೂಕಕ್ಕ ಕೋಳಿನ ಎಬ್ಬ್ಕಂಡ್ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಹೊರ್ಟಳ್.

      

        ಅವತ್ತ್ ಆದಿತ್ಯವಾರ. Election ದಿವ್ಸ. ಸುಮಾರ್ ಜನ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಊರಿಗ್ ಇಳ್ದಿರ್. ಮಾಲಿಂಗ ಸುಮಾರ್ ನಮ್ಮನಿ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾದೆಗ್ driver ಜೊತಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಯಿ ಬೇಳೂರಿಂದ ಗುಳ್ಳಾಡಿ ಬದಿಗೆ ಹೊಯಿಟ. ಬೇಳೂರಿಂದ ಬಡಾಬೆಟ್ಟ್ ಶಾಲಿಹತ್ರ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದ್ ಪಣ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾನ ಅಡ್ಡ್ ಹಾಕಿ “ನೀವ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ ಓಟ್ ಹಾಕಕೆ. ಓಟ್ ಹಾಕ್ದೆ ಮುಂದ್ ಹ್ವಾಪುಕೇ ಇಲ್ಲ..” ಅಂದೇಳಿ ಗಾಡಿ ಸುತ್ತ ಸುತ್ಕಂಡ್ರ್. ಇನ್ನೆಂತ ಸಾವುದ್ ಓಟ್ ಹಾಕುವಲೊರಿಗೂ ಇವು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಆಂದೆಳಿ ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳ್ದ್ರ್. ಇಳ್ದರ್ ಹಾಂಗೆ ಶಾಲಿ ಹತ್ರ ಕಣ್ಣ್ ಹಾಕ್ರ್, ದೊಡ್ಡ್ lineಯೆ ಓಟ್ ಹಾಕುಕ್ ನಿಂತಿತ್. “ಹ್ವಾ ಮಾಬ್ಲ, line ದೊಡ್ಡದ್ ಇತ್ತ್ ಮರೆ, ನೀನ್ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಹೋಗ್, ಬಪ್ಪತಿಗ್ ಹೀಂಗೆ ಬಾ, ನಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಕಾಯ್ತ ಇರ್ತಿ..” ಆಂದೆಳಿ driver ಹತ್ರ ಹೆಳ್ದ. ಮೂಕಕ್ಕ ಇವತ್ತ್ ಮೀನ್ ರಿಕ್ಷಾನ ಅವ್ರ್ ಮನಿ ಹತ್ರ ತಕನ್ಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಆಗ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳದ್ದ್ ವಿಷ್ಯ driverರಿಗ್ ಹೇಳುಕ್ ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣಂಗೆ ನೆನ್ಪ್ ಹೊಯಿತ್ . ಡ್ರೈವರ್ ಮಾಬ್ಲ ಮೀನ್ ರಿಕ್ಷಾ ತಕನ್ಡ್ ಗುಳ್ಳಾಡಿ ಬದಿಗ್ ಹೊರ್ಟ.

       “ಪ್ಯಾಂಕೂ.. ಪ್ಯಾಂಕೂ..” ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತ ಮಾಬ್ಲ ಮೀನ್ ರಿಕ್ಷಾನ ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಸ್ದ. ಸೋಮು ಸರ್ಕಲ್ ಸೋಮು ಮೀನ್ ಕಾಂಬುಕ್ ಬಂದಳ್. “ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣ ಬರ್ಲ್ಯ ಮಾಬ್ಲಾ.. ” ರಾಗ ಎಳಿತ ಕೇಂಡಳ್. “ನೀವ್ ಮೀನ್ ತಕಂಬುಕ್ ಬಂದದ್ದ ಇಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣನ ಕಾಂಬುಕ್ ಬಂದದ್ದ.. ” ಆಂದೆಳಿ ಕೇಂಡ್, “ ಹಸಿ ಬಂಗಡಿ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ, 20 ರೂಪಾಯಿಗ್ 3, ದೊಡ್ಡದ್ ಹೆಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಿ ಬನಿ ” ಅಂದ ಮಾಬ್ಲ. “20 ರೂಪಾಯಿಗ್ ಮೂರೆಯಾ?, ಅಯ್ಯಬ್ಬ, 10 ರೂಪಾಯಿಗ್ 3 ಕೊಡುದಾರ್ ತಕಂತಿ” ಅಂದಳ್ ಸೋಮು. “ಸುಮ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕ್ ಬರ್ದಿಪ್ಪು ಮಾತ್ ಆಡಿ ನನ್ time waste ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಬೇಕಾರ್ ತಕಣಿ, ಇಲ್ದಿರ್ ನಾನ್ ಮೇಲ್ ಬದಿಗ್ ಹ್ವಾತಿ..” ಅಂದೆಳಿ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾ start ಮಾಡಿ “ಈ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ ಅಂತೂ ತಕಂತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಮನೆಗ್ ತ್ಯವುಡ್ಸ್ಕಂಬುಕ್ ಆತಿಲ್ಯ, ನಮ್ time waste ಮಾಡತ್ತ್” ಅಂದೆಳಿ ಮನ್ಸಿನೆಗೆ ಅಂದ್ಕಂಡ್ ಮುಂದ್ ಹೊರ್ಟ.

       “ಪ್ಯಾಂಕೂ.. ಪ್ಯಾಂಕೂ.. ಪ್ಯಾಂಕೂ..” ಮೂಕಕ್ಕನ ಮನಿ ಹಿಂದ್ ಬಂದ್ ಶಬ್ದ ಮಾಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಮಾಬ್ಲ. ಶಬ್ದ ಕೆಂಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೂಕಕ್ಕಂಗ್ ಸಿಟ್ಟೆ ಬಂತ್. “ಹೆಣಾ ದಿವಿಯಾ, ಯಾರ್ ಬಂದದ್ದ್ ಕಾಣ್, ಮಾಲಿಂಗಂಗೆ ಬರ್ಬೆಡ ಅಂದಿದಿ, ಅವ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೈಬ ಬಂದ್ನ ಕಾಣ್ ..” ಅಂದೆಳಿ ಸಿಟ್ಟೆಗ್ ಹೆಳ್ದಳ್. “ಅದ್ ಮಾಲಿಂಗನ ಮೀನ್ ರಿಕ್ಷಾನೇ ಬಂದದ್ದ್..” ಅಂದಳ್ ದಿವಿ. “ಯಂತ!!, ಅವ್ನಿಗ್ ಇವತ್ತ್ ಪೂಜಾ ಇತ್ತ್, ಬರ್ಬೆಡ ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳದ್ದಕ್ಕ್ ಅಕ್ಕ್ ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಹೀಂಗ್ ಮಾಡಿನ, ತಡೆ ಹೋಯಿ ಬೆರ್ಸಿಕೆ ಬತ್ತಿ..” ಅಂದೆಳಿ ಸಿಟ್ಟೆಗ್ ಮನಿ ಹಿಂದ್ ಮೀನ್ ರಿಕ್ಷದ ಹತ್ರ ಹ್ವಾದಳ್.

       “ಮಾಲಿಂಗ. ಮಾಲಿಂಗ.. ನಿಂಗ್ ಬಾಷಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ್ಯ, ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತ್ ಬರ್ಬೆಡ ಅಂದೆಳಿ, ಆರೂ ನೀನ್ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ತೆಗಿ..” ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಳ್. “ಮೂಕಕ್ಕ, ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣ ಬರ್ಲ ಇವತ್ತ್, ಅವ್ರ್ ಯಂತ ಹೆಳ್ಳ ಮರ್ರೆ, ಇಲ್ದಿರ್ ನಾನ್ ಬತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ..” ಅಂದ ಮಾಲಿಂಗ. “ನಿಂಗ್ ಹೆಳ್ರ್ ಯೆನ್ ಪ್ರಯೋಜ್ನ, ನಾಳಿಗ್ ಅವ ಬರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ್ ನಿಲ್ಸುಕ್ ಬಿಡ್ತ್ನಾ ಕಾಣ್, ಈಗ ನೀನ್ ಗಾಡಿ ತೆಗಿ. ದೇವ್ರ್ ಕಾರ್ಯ ಆತಿತ್ತ್, ನೀನ್ ಹೊರ್ಡ್... ” ಅಂದೆಳಿ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ದಳ್. “ಅಕ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದರಿಗ್ ಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿಕೆ ಹ್ವಾತಿ ಮರ್ರೆ, ಆ ಪಾಟಿ ಕೂಗುದ್ ಯಂತಕೆ, ನೀವ್ ಹೊಯ್ನಿ, ನಾನ್ ಇವ್ರಿಗ್ ಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟ್ ಹ್ವಾತಿ..” ಅಂದ ಮಾಬ್ಲ. “ಎನಂದೆ.. ನಂಗೆ ಉತ್ರ ಕೊಡುವಷ್ಟ್ ಸೊಕ್ಕ ನಿಂಗೆ, ಹೇಳ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಹ್ವಾತ ಇರ್. ಅಷ್ಟೆ. ನಾಳಿನ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಮೀನ್ ನಿಲ್ಸ್ಕಂಡ್ರೆ ಜಾಗ್ರತಿ ಕಂಡ್ಕೊ. ಈಗ ಹೊಯ್ದಿರ್ ನಾನೇ ಮೀನ್ ಪೂರಾ ಕೆಳ್ಗ್ ಬಿಸಾಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೆ. ನಂಗೆ ಎದ್ರ್ ಉತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ.. ಇವಕ್ಕ್ ಜಾಗ ಕೊಡುದಲ್ದೆ ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಕೆಣ್ಕ್... (ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಹೆಂಗಸ್ರನ್ನ ಕಣ್ಡ್ಕಂಡ್) ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ಇನ್ನೂ ನಿತ್ಕಂಡ್ ಯಂತ ಮಾಡ್ತೀದ್ರಿ, ಹೊಯ್ನಿ ಹೊಯ್ನಿ ಇನ್ನ್ ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಮೀನ್ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಲ್ಲುದಿಲ್ಲ, ಹೊಯ್ನಿ ಹೊಯ್ನಿ..” ಸಿಟ್ಟಿನೆಗ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರ್ಸ್ದಳ್ ಮೂಕಕ್ಕ. “ಎನ್ ನಿಮ್ಮನಿ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ದರ್ ಕಂಡೆಗ್ ಮಾಡ್ತ್ರಿ, ಯೆನ್ ಇಲ್ಲ್ ಅಲ್ದಿರ್ ಬೇರೆ ಬದೆಗ್ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸುಕ್ ಆತಿಲ್ಯ. ಹೆಂಗಸ್ರಿಗ್ ಇಷ್ಟ್ ಗಾಂಚಲಿ ಇಪ್ಪುಕ್ ಆಗ.. “ ಅಂದೆಳಿ ಹೇಳಿ ಗಾಡಿನ reverse ತೆಗುಕ್ ಹೊಯಿಟ. ಇಷ್ಟೋತಿಗೆ ಕರಿಯಣ್ಣನ್ ಮನಿ ಕಬ್ಬಾರ ಹುಂಜ ಮೂಕಕ್ಕನ ಮನಿ ಹೆಯಿಡಿ ನ ಬೆರ್ಸ್ಕ ಬಂತ್. ಮಾಬ್ಲ reverse ತೆಗುವತಿಗ್ ಹೆಯಿಡಿ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷದ ಚಕ್ರಕ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತೇ ಹೊಯಿತ್. ಇದನ್ನ್ ಕಂಡದ್ದೆ ತಡ ಮೂಕಕ್ಕ ಕೂಗುಕ್ ಹಿಡ್ದಳ್. ಮೂಕಕ್ಕನ ಹಿಡಿ ಶಾಪದ ಬೈಗುಳ ಶುರು ಆಪೂದ್ರೋಳ್ಗೆ ಮಾಬ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ ಓಡಿ ಹ್ವದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಳ್ಳಾಡಿ ಬದಿಗ್ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮನಿಕಂಬುದೇ ಬಿಟ್ಟ. ಪಾಪ ಮಾಲಿಂಗಣ್ಣ ಮೂಕಕ್ಕನ ಬಾಯಿಗ್ ಹೆದ್ರಿ ಮೀನ್ ತಪ್ಪುದೆ ಕೈದ್ ಮಾಡ್ದ. ಸಣ್ಣ communication gap ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಅದು ಅಲ್ದೇ ಕಬ್ಬಾರನ್ ಜವ್ವನು ಕೌಂಚ್ಕ ಹ್ವಾಪುಕೆ ಅಷ್ಟೋತಿಗೆ ಅದ್ ಹೆಯಿಡಿನ ಮೆಟ್ಟುಕ್ ಹೊಯಿಕ. ಕಡಿಕು ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಹೆಯಿಡಿ ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಕಂಡೆಗೆ ಏಕ ಪತಿ ವೃತಸ್ತೆ ಯಾಯಿ ಉಳ್ದಳ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸತ್ತಳ್.

    “ಶೆಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ್ ಬಪ್ಪುಲ್ರಿ, ಕಳ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಿ, ಬನಿ.. ಹ್ವಾಯಿ.. ” ಮಾಲಿಂಗ ಹ್ವಾರ್ ಮೇಲೆ ಮಗಿಯಾರ್ ಬಚ್ಚಿ ಮೀನ್ ತಕನ್ಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. ಇವ್ಳ್ ಎಷ್ಟಪ ಕಳ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಳ್ ಕಾಣ್ಕ್. 

ರಚನೆ -ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 
--------------------
ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುಳ್ಳಾಡಿ 


ಚಿತ್ರ-ಕೃಪೆ : ಅಂತರ್ಜಲ